Mimořádné opatření

    Na základě vydaných opatření vlády ČR platí pro naši farnost následující: <–– 2 metry ––> Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou…

    Continue Reading