V neděli 26. června přistoupilo v kralupském farním kostele 5 dětí poprvé ke svatému přijímání.
Mši svatou doprovázenou rytmickým doprovodem v podání Scholy pod vedením Mgr. Jiřího Šimona sloužil P. František Masařík.

« z 3 »