Název projektu:
Výměna žlabů, svodů a lokální oprava oplechování střechy kostela sv. Kateřiny ve Velvarech

Hlavní cíl projektu:
Podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD MAS

Stručný popis projektu:
Jedná se o projekt, jehož cílem bylo zajištění dobrého stavu a vzhledu cenné a dominantní kulturní památky kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v centru královského města Velvary. Dešťové žlaby a svody kostela byly silně napadeny korozí. Na mnoha místech byly již vlivem koroze vytvořené otvory a těmito netěsnostmi protékala dešťová voda na fasádu objektu, která následně lokálně degradovala.
Předmětem projektu byla kompletní výměna dešťových nástřešních žlabů a svodů s nutnou obnovou dvou spodních řad pálené střešní krytiny malý prejz tak, aby mohlo dojít k výměně nástřešních žlabů. Jejich konstrukce zasahuje pod samotnou krytinu. Dále byla realizována výměna spodních okapových plechů, části oplechování úžlabí u věže kostela a schodišťové věže a lokální výměna drobných prvků krovu.

Informace o financování:

Celkové výdaje projektu:489.595,98 Kč
Celková výše dotace:329.897,00 Kč
Poskytovatel dotace:Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Program:Program rozvoje venkova ČR
Registrační číslo žádosti:21/006/19210/120/004/000025
Název MAS:Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Fiche:č.6 – Malé projekty pro obce

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

     

Fotodokumentace z realizace projektu: