Vedoucí scholy: Mgr. Jiří Šimon

✉ schola@farnostkralupy.cz