Duchovní obnova

    Duchovní obnova v naší farnosti s adorací Nejsvětější svátosti a možností přistoupit ke svátosti smíření. 28. 3. 2021 ve farním…

    Continue Reading