Farní káva 
1. neděle v měsíci od 10.45 hod. na faře v Kralupech nad Vltavou 
(kromě období letních školních prázdnin).

Příprava rodičů na křest dětí 
Jedná se o individuální setkávání. Kontaktujte administrátora farnosti.

Společenství modlitby a sdílení 
Čtvrtek od 20.00 hod. ve Veltrusech (adorace v kostele od 19.30 hod.)
(kontakt: 776 272 685 – manželé Novákovi)

Společenství maminek 
1. pátek v měsíci od 19.00 do 21.30 hod.
(kontakt: 723 970 009 – A. Antolová)

Setkávání seniorů 
4. čtvrtek v měsíci od 14.30 do 16.45 hod., setkání začíná mší svatou.
(kontakt: 724 740 258 – M. Němotová)

Společenství mládeže 
Úterý od 19.15 hod. střídavě na faře v Kralupech nad Vltavou a ve Veltrusech u Nováků.
(kontakt: 725 440 446 – Josef Novák)

Setkávání ministrantů 
Středa od 17.30 hod. při mši svaté s pokračováním až do 19.00 hod. v kostele nebo na faře.

Biblická hodina 
2. a 4. středa v měsíci od 19.00 hod. ve Velvarech
Kulturně vzdělávací centrum Kostka (býv. synagoga), ul. Karla Krohna 527, Velvary
Otevřeno pro veřejnost (hradí se poplatek 30 Kč za pronájem prostor).

Adorace Nejsvětější svátosti 
Každý čtvrtek od 11.30 hod. do 12.00 hod. v kralupském farním kostele.
Vzhledem k tomu, že tento den není mše sv., spojena s podáváním eucharistie.
Zakončení společnou modlitbou Anděl páně.


Všechna setkání se konají v objektu fary (Chmelova 212, Kralupy nad Vltavou), není-li uvedeno jinak .
Setkání probíhají v měsících září až červen.

Přípravy na svátost manželství, biřmování, svátost smíření, pomazání nemocných a další se konají po předchozí domluvě s P. Mgr. Františkem Masaříkem.