Farní káva 
1. neděle v měsíci od 10.30 hod. na faře v Kralupech nad Vltavou 

Příprava rodičů na křest dětí 
Jedná se o individuální setkávání. Kontaktujte administrátora farnosti.

Společenství modlitby a sdílení 
Čtvrtek od 20.00 hod. ve Veltrusech (adorace v kostele od 19.30 hod.)
(kontakt: 776 272 685 – manželé Novákovi)

Setkávání ministrantů
2. a 4. úterý v měsíci od 16.30 hodin.
(kontakt: 776 614 411 – jáhen Dominik Frič)

Společenství maminek 
1. pátek v měsíci na faře od 19.00 do 21.30 hod.
(kontakt: 723 970 009 – A. Antolová)

Setkávání seniorů 
4. čtvrtek v měsíci od 14.30 do 16.00 hodin na faře v Kralupech.
(kontakt: 737 040 926 – Josef Tobiáš)

Společenství mladší mládeže (cca 13 až 18 let)
Neděle od 19.00 hod. na faře v Kralupech.
(kontakt: 776 272 870 – Klárka Nováková)

Biblická hodina 
4. úterý v měsíci od 19.00 hod. ve Velvarech
Kulturně vzdělávací centrum Kostka (býv. synagoga), ul. Karla Krohna 527, Velvary
Otevřeno pro veřejnost (hradí se poplatek 30 Kč za pronájem prostor).


Všechna setkání se konají v objektu fary (Chmelova 212, Kralupy nad Vltavou), není-li uvedeno jinak .
Setkání probíhají v měsících září až červen.

Přípravy na svátost manželství, biřmování, svátost smíření, pomazání nemocných a další se konají po předchozí domluvě s P. Mgr. Františkem Masaříkem.