Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou
Chmelova 212
278 01 Kralupy nad Vltavou

📞 323 541 288 (kancelář)
fara@farnostkralupy.cz

IČ: 49519085
Číslo účtu: 463612329/0800
Katalog Arcibiskupství pražského


Úřední hodiny kanceláře farnosti:
Úterý9.00 – 12.00 hod.
Středa15.00 – 16.45 hod.
(neplatí v měsících červenec, srpen a během školních prázdnin)

Ustanovené osoby v naší farnosti:

administrátor farnosti

Mgr. František Masařík
📱 604 206 139
administrator@farnostkralupy.cz


jáhen

Václav Šustr
📱 721 100 308
jahen@farnostkralupy.cz


správa majetku
(referent pro vikariát Podřipsko a Stará Boleslav)

Alena Schneiderová
📱 733 676 698
alena.schneiderova@apha.cz


stavební technik pro vikariát Podřipsko

Ing. Michal Žyrek
📱 731 674 968
michal.zyrek@apha.cz


katechetka

Mgr. Jana Měkotová
📱 739 116 041
katechetka@farnostkralupy.czMožnost setkání s knězem je po mši svaté nebo po předchozí dohodě.
V případě žádosti o svátost manželství, o křest, biřmování, nebo jiný křesťanský obřad, kontaktujte, prosíme, P. Františka Masaříka (u svatby alespoň tři měsíce před zamýšleným termínem).
Ve věcech majetkových je možné se obracet na paní Alenu Schneiderovou, pracovnici Arcibiskupství pražského.
Žádost o povolení koncertu v kostele je ke stažení zde.

Rádi se Vám budeme věnovat po předchozí domluvě i v individuálních termínech.


Kontakty na další osoby v naší farnosti:

správce a editor webových stránek a sociálních sítí

Petr Belica
📱 608 381 378
editor@farnostkralupy.cz