V sobotu 16. prosince se v kralupském farním kostele uskutečnila rorátní mše svatá.
Přítomní se po mši svaté přesunuli na faru ke společné snídani.

V období adventu probíhají rorátní mše svaté vždy ve středu a v pátek od 6.30 hodin ve farním kostele v Kralupech.

« z 2 »

foto: Anička Guthrie