Adopce na dálku

Díky Vašim příspěvkům a darům můžeme podpořit chlapce z Indie. Jmenuje se Roshan Kathkari a je mu 17 let. Jeho snem je stát se policistou a pomáhat lidem. Jeho rodina by si nemohla dovolit nechat ho studovat, ale díky nám se mu jeho přání možná splní.

Jakoukoliv částku můžete buď poslat na transparentní účet 115-9930280257/0100, případně vložit v hotovosti na pobočce Komerční banky (stačí na pokladně nahlásit vklad na transparentní účet „Michal Žyrek“). Svůj příspěvek můžete také kdykoliv předat manželům Žyrkovým a oni jej za Vás rádi na účet vloží. Kontaktovat je můžete na telefonním čísle 739 588 244 nebo na e-mailu michal.zyrek@apha.cz.

Děkujeme.


Zdeněk Zumr

Chcete podpořit našeho ministranta Zdeňka, který je nyní studentem Teologického konviktu v Olomouci? Zdeněk před několika lety utrpěl vážný úraz pravé ruky, takže musel podstoupit několik závažných operací. Následkem byla dlouhotrvající pracovní neschopnost bez možnosti výdělku. Teď se rozhodl pro duchovní dráhu. Cesta to je jistě náročná už také proto, že Zdeněk rozhodně nemá dostatek finančních prostředků. Pastorační rada odsouhlasila poskytnutí příspěvků na
ubytování, stravování, zdravotní pojištění a školní potřeby z prostředků farnosti.

Pokud jste ochotní se na této pomoci podílet, můžete svůj finanční příspěvek zaslat na číslo účtu farnosti 463612329/0800 pod variabilním symbolem 111. Pokud nemáte založený účet, můžete příspěvek v hotovosti předat P. Františkovi Masaříkovi.

Děkujeme.