Finanční dar je možné poslat na bankovní účet farnosti 463612329/0800.
Svůj dar můžete poukázat na konkrétní účel zadáním variabilního symbolu:

 • 11013 – Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech
 • 21013 – Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Velvarech
 • 31013 – Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusech
 • 41013 – Kostel sv. Jakuba Většího v Kralupech – Minicích
 • 51013 – Kostel Narození Panny Marie ve Vepřku
 • 61013 – Kostel Narození Panny Marie v Holubicích
 • 71013 – Kostel sv. Klimenta v Chržíně
 • 81013 – Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Zeměchách
 • 91013 – Kostel Všech svatých ve Velvarech, místní část Malovary
 • 111 – Bohoslovci
 • 222 – Příspěvky na dohodáře
 • 333 – Pastorační aktivity

Všem dárcům Pán Bůh zaplať.