Chržín, leden 2021

    Kostel sv. Klimenta v Chržíně před pravidelnou bohoslužbou, která probíhá 1. čtvrtek v měsíci, kromě období letních školních prázdnin. foto: Michal…

    Continue Reading

    Mimořádné opatření

    Na základě vydaných opatření vlády ČR platí pro naši farnost následující: <–– 2 metry ––> Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou…

    Continue Reading