V pátek 2. června 2023 proběhla v rámci celé České republiky další Noc kostelů, do které se opět zapojila i kralupská římskokatolická farnost.

Více o akci Noc kostelů v naší farnosti najdete na webu www.farnostkralupy.cz/nockostelu.

« z 6 »

Foto: Anička Guthrie (Člověk a Víra), Petr Belica, Miloš Mojžíš a dobrovolní přispěvatelé farnosti