Do otevření prvního kostela v roce 2023 v kralupské farnosti zbývá:

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Podoba programu je plně v kompetenci jednotlivých křesťanských společenství.
Během Noci kostelů jsou otevřené kostely a nabízené programy pro všechny návštěvníky ZDARMA.
Je možné zdarma navštívit kostely, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a všech dalších programů probíhajících během Noci kostelů.


V roce 2022 jsme pro vás připravili program v osmi kostelích.

Kromě farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou jste mohli opět navštívit kostel sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech, kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusích, kostel Narození Panny Marie ve Vepřku, kostel sv. Ondřeje v Nelahozevsi. Nově také bylo možné navštívit kostel sv. Klimenta v Chržíně, kostel Narození Panny Marie v Holubicích a kostel sv. Jiří na hřbitově ve Velvarech.

Aktuální program pro letošní rok najdete na těchto stránkách v sekci program.

Těšíme se na setkání s vámi nejen v rámci Noci kostelů.


Nejnovější příspěvky: