V pátek 10. června 2022 proběhla v rámci celé České republiky další Noc kostelů, do které se opět zapojila i kralupská římskokatolická farnost.


Motto Noci kostelů 2022  

“Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.”
Srov.Ž. 42, 9


V roce 2022 jsme pro vás připravili program v osmi kostelích naší farnosti. Kromě farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou jste mohli opět navštívit kostel sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech, kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusích, kostel Narození Panny Marie ve Vepřku, kostel sv. Ondřeje v Nelahozevsi. Nově také bylo možné navštívit kostel sv. Klimenta v Chržíně, kostel Narození Panny Marie v Holubicích a kostel sv. Jiří na hřbitově ve Velvarech.

Video ohlédnutí za Nocí kostelů 2022 v kralupské farnosti


Těšíme se na setkání s vámi nejen v rámci Noci kostelů 2023.

Za organizační tým

Petr Belica
koordinátor za Římskokatolickou farnost Kralupy nad Vltavou