Program Noci kostelů – pátek 10. června 2022

Při návštěvě každého kostela se můžete těšit na bohatý program. Získáte také razítko na pamětní kartu, kterou obdržíte v prvním kostele, který v rámci Noci kostelů navštívíte. V případě naší farnosti můžete získat na kartu až 8 razítek.

Motto: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“

Přejeme Vám příjemný zážitek.


Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou
(nockostelu.cz/kostel/517)

 • 17:00 Otevření kostela
 • 17:00 – 17:05 Vyzvánění zvonů, zahájení Noci kostelů
 • 17:10 – 17:30 Ztišení a modlitby (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před mší svatou.)
 • 17:30 – 18:20 Rytmická mše svatá (Pravidelná bohoslužba ve farním kostele. Pro zachování nerušeného průběhu obřadu během mše svaté neprobíhá volný pohyb návštěvníků po kostele, ani prohlídky kostela. Na bohoslužbu může přijít kdokoliv, kdo touží po sblížení s Pánem Bohem.)
 • 18:30 – 19:00 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
 • 19:00 – 19:20 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
 • 19:40 – 20:10 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
 • 20:20 – 20:40 Boží slovo (Čtení z bible a zastavení se nad texty.)
 • 21:00 – 21:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
 • 22:00 – 22:20 Koncert pěveckého uskupení Období sboru (Křesťanské písně v originálním podání pěveckého uskupení Období sboru z Nelahozevsi a okolí.)
 • 22:35 – 23:20 Závěrečný koncert (Hlavní koncert Noci kostelů v kralupské farnosti v podání Dvořákova komorního sboru. Zazní Lužanská mše od Antonína Dvořáka.)
 • 23:20 – 23:30 Slovo na závěr (Závěrečná řeč a zakončení Noci kostelů 2022 v kralupské farnosti.)
 • 23:30 – 23:50 Ztišení a závěr (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.)
Dvořákův komorní sbor Kralupy
(Pěvecký sbor z Kralup nad Vltavou)

Program mimo kostel:

 • 17:00 – 20:00 Tvoření pro děti v kavárně Rígrovka (Hlavním programem je vytváření korálkových náramků s křížkem, kterými děti zajisté potěší své maminky. Program probíhá v tréninkové kavárně kralupské Charity.)

 • 18:00 – 20:20 Komentovaná prohlídka kapličky sv. Jiří v Lobečku (Zastavení u kapličky v Lobečku – individuální navštívení místa nedaleko kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou. Možnost nahlédnout do kapličky a vyslechnout informace o její historii. Více o kapličce ZDE.)


Kostel sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech
(nockostelu.cz/kostel/3116)

 • 17:00 Otevření kostela
 • 17:30 – 17:50 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
 • 18:30 – 19:00 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.)
 • 19:10 – 19:30 Varhanní koncert (Na varhany zahraje Vojtěch Hrňák.)
 • 20:00 – 20:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.)
 • 21:00 – 21:20 Boží slovo (Čtení z bible a zastavení se nad texty.)
 • 21:20 – 22:00 Modlitby se zpěvy z Taizé
 • 22:00 – 22:20 Ztišení a závěr (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.)


Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusech
(nockostelu.cz/kostel/3147)

 • 18:00 Otevření kostela
 • 18:30 – 18:50 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
 • 19:00 – 19:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
 • 19:40 – 19:50 Společné zpívání při kytaře (Zazpívejte si společně s námi křesťanské písně. Zpěvníky jsou k dispozici.)
 • 20:00 – 20:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
 • 20:30 – 20:50 Boží slovo (Čtení z bible a zastavení se nad texty.)
 • 21:00 – 21:30 Koncert pěveckého uskupení Období sboru (Křesťanské písně v originálním podání pěveckého uskupení Období sboru z Nelahozevsi a okolí.)
 • 21:40 – 21:50 Společné zpívání při kytaře (Zazpívejte si společně s námi křesťanské písně. Zpěvníky jsou k dispozici.)
 • 22:00 – 22:20 Ztišení a závěr (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.)


Kostel Narození Panny Marie ve Vepřku
(nockostelu.cz/kostel/3138)

 • 18:00 Otevření kostela
 • 18:00 – 18:05 Vyzvánění zvonů, zahájení Noci kostelů
 • 18:20 – 18:40 Varhanní koncert (Na varhany zahraje Vojtěch Hrňák.)
 • 18:50 – 19:20 Komentovaná prohlídka kostela a zvonice (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.)
 • 19:30 – 19:50 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
 • 20:20 – 20:50 Komentovaná prohlídka kostela a zvonice (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.)
 • 21:00 – 21:20 Boží slovo (Čtení z bible a zastavení se nad texty.)
 • 21:40 – 22:00 Ztišení a závěr (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.)

POZOR! Obec Vepřek je uzavřena.
Pro příjezd autem využijte parkoviště u vlakové zastávky Nové Ouholice a kousek ke kostelu dojděte pěšky po směrovkách. Více fotografií najdete u akce na Facebooku.


Kostel sv. Ondřeje v Nelahozevsi
(nockostelu.cz/kostel/3131)

 • 18:00 Otevření kostela
 • 18:20 – 18:50 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
 • 19:00 – 19:20 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
 • 20:00 – 20:30 Koncert pěveckého uskupení Období sboru (Křesťanské písně v originálním podání pěveckého uskupení Období sboru z Nelahozevsi a okolí.)
 • 20:40 – 21:10 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
 • 21:40 – 22:00 Boží slovo (Čtení z bible a zastavení se nad texty.)
 • 22:00 – 22:20 Ztišení a závěr (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.)

Program mimo kostel:

  Infocentrum Nelahozeves otevřeno (občerstvení, toalety, posezení)
Občerstvení s posezením a toalety k dispozici po celou dobu otevření kostela sv. Ondřeje.
  Kříž a kámen na místním hřbitově
Možnost nahlédnutí na místní hřbitov během večera.


Kostel sv. Klimenta v Chržíně
(nockostelu.cz/kostel/2728)

 • 19:00 Otevření kostela
 • 19:20 – 19:50 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
 • 20:00 – 20:20 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
 • 20:20 – 20:50 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
 • 21:00 – 21:15 Hra na varhany (Mešní písně s možností zahrát si na varhany.)
 • 21:15 – 21:20 Ztišení a závěr (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.)


Kostel Narození Panny Marie v Holubicích
(nockostelu.cz/kostel/3375)

 • 18:00 Otevření kostela
 • 18:30 – 18:50 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
 • 19:00 – 19:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.)
 • 20:00 – 20:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.)
 • 21:00 – 21:20 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
 • 21:30 – 21:50 Boží slovo a setkání s knězem (Čtení z bible a zastavení se nad texty.)
 • 22:00 – 22:20 Ztišení a závěr (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.)


Kostel sv. Jiří ve Velvarech
(nockostelu.cz/kostel/2819)

 • 12:00 – 18:00  Kostel otevřen pro volnou prohlídku
 • 19:30 – 20:20  Mše svatá (Pro zachování nerušeného průběhu obřadu během mše svaté neprobíhá volný pohyb návštěvníků po kostele, ani prohlídky kostela. Na bohoslužbu může přijít kdokoliv, kdo touží po sblížení s Pánem Bohem.)
 • 20:30 – 20:50 Minulost a osudy kostela (Pár slov o historii stavby až po významnou rekonstrukci v posledním období.)
 • 21:00 – 22:00 Koncert Velvarského pěveckého spolku a chlapeckého pěveckého sbor Boni Pueri
 • 23:50 Uzavření kostela

Další informace na webu královského města Velvary.Podoba programu je plně v kompetenci jednotlivých křesťanských společenství.
Během Noci kostelů jsou otevřené kostely a nabízené programy pro všechny návštěvníky ZDARMA.
Je možné zdarma navštívit kostely, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a všech dalších programů probíhajících během Noci kostelů.

Na jednotlivých stránkách kostela najdete kromě programu, popisu a historie kostela také odjezdová tabla autobusů a vlaků poblíž příslušného kostela.

Boží slovo pro Vás …

Aplikace NOC KOSTELŮ

Využít můžete také mobilní aplikaci, která poskytuje zejména informace o zapojených kostelích a jejich programech. Standardní funkcí je nabídka programu nejbližších kostelů a modliteben podle GPS polohy uživatele. Kromě toho je v přehledu zapojených míst možné hledat a listovat podle okresu či kraje. Vybrané kostely si uživatel bude moci uložit mezi oblíbené – vlastní Noc kostelů.
Aplikaci lze nainstalovat přes Google Play a Apple App Store.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Můžete se těšit také na další program v rámci Kralup nad Vltavou mimo kostely.

Konkrétně můžete navštívit kapličku sv. Jiří v Lobečku. Bude otevřena od 18.00 hodin k nahlédnutí, abyste nemuseli pozorovat interiér kaple přes mřížové dveře. Vyslechnete si několik slov o její historii a o svatém Jiří.

Pro děti bude od 17.00 hodin připraven program v kavárně Rígrovka. Jedná se o tréninkovou kavárnu, kterou provozuje Charita Kralupy nad Vltavou. Kavárnu najdete kousek od farního kostela na adrese Riegrova 173/4, Kralupy nad Vltavou.

Odjezdová tabla autobusů a vlaků

Na stránce DOPRAVA najdete přehled všech dostupných spojení autobusem nebo vlakem. Stejné informace o dopravě najdete také na jednotlivých stránkách kostelů.


Organizátor může změnit program dle aktuální situace.