Program Noci kostelů – pátek 2. června 2023

Při návštěvě každého kostela se můžete těšit na bohatý program. Získáte také razítko na pamětní kartu, kterou obdržíte v prvním kostele, který v rámci Noci kostelů navštívíte. V případě naší farnosti můžete získat na kartu až 6 razítek.

Motto: „Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.“

Přejeme Vám příjemný zážitek.


Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou
(nockostelu.cz/kostel/517)

 • 17:00 – 17:00 Otevření kostela
 • 17:00 – 17:05 Vyzvánění zvonů, zahájení Noci kostelů
 • 17:05 – 17:30 Ztišení a modlitby (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před mší svatou.)
 • 17:30 – 18:20 Rytmická mše svatá (Pravidelná bohoslužba ve farním kostele. Pro zachování nerušeného průběhu obřadu během mše svaté neprobíhá volný pohyb návštěvníků po kostele, ani prohlídky kostela. Na bohoslužbu může přijít kdokoliv, kdo touží po sblížení s Pánem Bohem.)
 • 18:30 – 18:55 Zpívání se Scholou
 • 19:00 – 19:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
 • 19:35 – 19:55 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
 • 20:00 – 20:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
 • 21:00 – 21:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
 • 22:00 – 22:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
 • 22:35 – 22:55 Boží slovo a setkání s jáhnem (Slovo Boží v podání jáhna a možnost individuálního rozhovoru s ním.)
 • 23:00 – 23:30 Závěrečný koncert (Hlavní koncert Noci kostelů v kralupské farnosti v podání pěveckého uskupení Období sboru.)
 • 23:30 – 23:35 Slovo na závěr (Závěrečná řeč a zakončení Noci kostelů 2022 v kralupské farnosti.)
 • 23:35 – 23:55 Ztišení a závěr (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.)

Program mimo kostel:

 • 17:00 – 22:00 Program pro děti a mládež v kavárně Rígrovka
  V rámci programu máme pro vás připraveno následující:
  • Vyprávění o Pánu Ježíši
  • Křížovky
  • Omalovánky
  • Tvoření s korálky
  • Křesťanské písničky s kytarou

 • 19:00 – 21:00 Komentovaná prohlídka kapličky sv. Jiří v Lobečku (Zastavení u kapličky v Lobečku – individuální navštívení místa nedaleko kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou. Možnost nahlédnout do kapličky a vyslechnout informace o její historii. Více o kapličce ZDE.)


Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusech
(nockostelu.cz/kostel/3147)

 • 18:00 – 18:00 Otevření kostela
 • 18:30 – 18:50 Boží slovo a setkání s jáhnem (Slovo Boží v podání jáhna a možnost individuálního rozhovoru s ním.)
 • 19:00 – 19:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
 • 19:35 – 19:55 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
 • 20:00 – 20:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
 • 21:00 – 21:30 Koncert pěveckého uskupení Období sboru (Křesťanské písně v originálním podání pěveckého uskupení Období sboru z Nelahozevsi a okolí.)
 • 21:35 – 21:45 Společné zpívání při kytaře (Zazpívejte si společně s námi křesťanské písně. Zpěvníky jsou k dispozici.)
 • 21:50 – 22:00 Ztišení a závěr (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.)


Kostel sv. Ondřeje v Nelahozevsi
(nockostelu.cz/kostel/3131)

 • 18:00 – 18:00 Otevření kostela
 • 18:30 – 18:50 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
 • 19:00 – 19:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
 • 20:00 – 20:30 Koncert pěveckého uskupení Období sboru (Křesťanské písně v originálním podání pěveckého uskupení Období sboru z Nelahozevsi a okolí.)
 • 20:40 – 21:10 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
 • 21:30 – 21:50 Boží slovo a setkání s jáhnem (Slovo Boží v podání jáhna a možnost individuálního rozhovoru s ním.)
 • 21:50 – 22:00 Ztišení a závěr (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.)

Program mimo kostel:

  Infocentrum Nelahozeves otevřeno (občerstvení, toalety, posezení)
Občerstvení s posezením a toalety k dispozici po celou dobu otevření kostela sv. Ondřeje.
  Kříž a kámen na místním hřbitově
Možnost nahlédnutí na místní hřbitov během večera.


Kostel Narození Panny Marie ve Vepřku
(nockostelu.cz/kostel/3138)

 • 18:00 – 18:00 Otevření kostela
 • 18:00 – 18:05 Vyzvánění zvonů, zahájení Noci kostelů
 • 18:10 – 18:50 Komentovaná prohlídka kostela a zvonice (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.)
 • 19:00 – 19:30 Koncert pěveckého uskupení Období sboru (Křesťanské písně v originálním podání pěveckého uskupení Období sboru z Nelahozevsi a okolí.)
 • 19:40 – 20:20 Komentovaná prohlídka kostela a zvonice (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.)
 • 20:30 – 20:50 Boží slovo a setkání s jáhnem (Slovo Boží v podání jáhna a možnost individuálního rozhovoru s ním.)
 • 21:00 – 21:20 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
 • 21:20 – 21:50 Komentovaná prohlídka kostela a zvonice (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.)
 • 21:50 – 22:00 Ztišení a závěr (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.)


Kostel Narození Panny Marie v Holubicích
(nockostelu.cz/kostel/3375)

 • 17:00 – 17:00 Otevření kostela
 • 17:30 – 17:50 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
 • 18:00 – 18:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.)
 • 19:00 – 19:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.)
 • 19:30 – 19:50 Boží slovo a setkání s jáhnem (Slovo Boží v podání jáhna a možnost individuálního rozhovoru s ním.)
 • 20:00 – 20:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.)
 • 20:50 – 21:00 Ztišení a závěr (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.)


Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Zeměchách
(nockostelu.cz/kostel/3124)

 • 18:00 – 18:00 Otevření kostela
 • 18:00 – 18:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.)
 • 18:30 – 19:30 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
 • 19:45 – 20:15 Boží slovo a setkání s knězem (Slovo Boží v podání kněze a možnost individuálního rozhovoru s ním.)
 • 20:20 – 20:50 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.)
 • 21:00 – 21:20 Modlitby se zpěvy z Taizé
 • 21:20 – 21:30 Ztišení a závěr

Program mimo kostel:

  Hospoda Pod Lipami (občerstvení, toalety, posezení)
Občerstvení s posezením a toalety k dispozici po celou dobu otevření kostela sv. Jana Křtitele.Podoba programu je plně v kompetenci jednotlivých křesťanských společenství.
Během Noci kostelů jsou otevřené kostely a nabízené programy pro všechny návštěvníky ZDARMA.
Je možné zdarma navštívit kostely, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a všech dalších programů probíhajících během Noci kostelů.

Na jednotlivých stránkách kostela najdete kromě programu, popisu a historie kostela také odjezdová tabla autobusů a vlaků poblíž příslušného kostela.

Boží slovo pro Vás …

Aplikace NOC KOSTELŮ

Využít můžete také mobilní aplikaci, která poskytuje zejména informace o zapojených kostelích a jejich programech. Standardní funkcí je nabídka programu nejbližších kostelů a modliteben podle GPS polohy uživatele. Kromě toho je v přehledu zapojených míst možné hledat a listovat podle okresu či kraje. Vybrané kostely si uživatel bude moci uložit mezi oblíbené – vlastní Noc kostelů.
Aplikaci lze nainstalovat přes Google Play a Apple App Store.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Můžete se těšit také na další program v rámci Kralup nad Vltavou mimo kostely.

Konkrétně můžete navštívit kapličku sv. Jiří v Lobečku. Bude otevřena od 19.00 hodin k nahlédnutí, abyste nemuseli pozorovat interiér kaple přes mřížové dveře. Vyslechnete si několik slov o její historii a o svatém Jiří.

Pro děti bude od 17.00 hodin připraven program v kavárně Rígrovka. Jedná se o tréninkovou kavárnu, kterou provozuje Charita Kralupy nad Vltavou. Kavárnu najdete kousek od farního kostela na adrese Riegrova 173/4, Kralupy nad Vltavou.

Odjezdová tabla autobusů a vlaků

Na stránce DOPRAVA najdete přehled všech dostupných spojení autobusem nebo vlakem. Stejné informace o dopravě najdete také na jednotlivých stránkách kostelů.


Organizátor může změnit program dle aktuální situace.