Při návštěvě každého kostela získáte razítko na kartu, kterou obdržíte v prvním kostele, který v rámci Noci kostelů navštívíte. V případě naší farnosti můžete získat na kartu až 6 razítek.
Přejeme Vám příjemný zážitek.


Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou
(nockostelu.cz/kostel/517)

 • 17:00 Otevření kostela
 • 17:00 – 17:05 Vyzvánění zvonů, zahájení Noci kostelů
 • 17:15 – 17:30 Ztišení a modlitby
 • 17:30 – 18:20 Mše svatá
  Pravidelná bohoslužba ve farním kostele. Pro zachování nerušeného průběhu obřadu během mše svaté neprobíhá volný pohyb návštěvníků po kostele, ani prohlídky kostela. Na bohoslužbu může přijít kdokoliv, kdo touží po sblížení s Pánem Bohem.
 • 18:20 – 18:40 Boží slovo a individuální rozhovor s jáhnem
 • 18:50 – 19:20 Komentovaná prohlídka kostela
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
 • 19:30 – 20:00 Koncert kralupských hudebníků
  Křesťanské písně v originálním podání kralupských hudebníků.
 • 20:10 – 20:40 Jak milovat Ducha Svatého?
  Přednáška na téma Nejsvětější Trojice od učitele filosofie, theologie a religionistiky – Immanuela Mariae.
 • 20:50 – 21:20 Komentovaná prohlídka kostela
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
 • 21:50 – 22:10 Veltruské smyčcové duo
  Koncert hudebníků z Veltrus. housle: Petr Benda, viola: Václav Čepelák
 • 22:10 – 22:30 Boží slovo a individuální rozhovor s jáhnem
 • 22:40 – 23:25 Závěrečný koncert
  Hlavní koncert Noci kostelů v kralupské farnosti. Na varhany zahraje Vojtěch Hrňák, housle Petr Benda, viola Václav Čepelák, pěvecké uskupení Období sboru a další hudebníci z Kralup a okolí.
 • 23:25 – 23:30 Slovo na závěr
  Závěrečná řeč koordinátora akce.
 • 23:30 – 23:50 Ztišení a závěr

Celovečerní program:

  Kaplička sv. Jiří v Lobečku
Zastavení u kapličky v Lobečku – individuální navštívení místa nedaleko kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou.


Kostel sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech
(nockostelu.cz/kostel/3116)

 • 17:00 Otevření kostela
 • 17:40 – 18:00 Varhanní koncert
  Hraje Vojtěch Hrňák.
 • 18:20 – 18:40 Prohlídka kostela
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
 • 19:10 – 19:30 Veltruské smyčcové duo
  Koncert hudebníků z Veltrus. housle: Petr Benda, viola: Václav Čepelák
 • 19:50 – 20:10 Boží slovo a individuální rozhovor s jáhnem
 • 20:50 – 21:10 Prohlídka kostela
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
 • 22:00 – 22:20 Ztišení a závěr


Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusech
(nockostelu.cz/kostel/3147)

 • 18:00 Otevření kostela
 • 18:20 – 18:40 Veltruské smyčcové duo
  Koncert hudebníků z Veltrus. housle: Petr Benda, viola: Václav Čepelák
 • 19:20 – 19:40 Prohlídka kostela
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
 • 20:10 – 20:30 Koncert pěveckého uskupení Období sboru
  Pěvecké uskupení Období sboru sdružuje zpěváky a hudebníky z Nelahozevsi, Lešan a okolí, které spojuje radost ze společného zpívání a snaha o šíření krásné hudby mezi lidi. Sbor začal s prvními společnými nácviky v dubnu 2019.
 • 21:20 – 21:40 Boží slovo a individuální rozhovor s jáhnem
 • 21:40 – 22:00 Varhanní koncert
  Hraje Vojtěch Hrňák.
 • 22:00 – 22:20 Ztišení a závěr

Celovečerní program:

  Kaplička Carloty Chotkové v zámeckém parku Veltrusy
Zastavení u kapličky v zámeckém parku Veltrusy – individuální navštívení místa nedaleko kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusech.


Kostel Narození Panny Marie ve Vepřku
(nockostelu.cz/kostel/3138)

 • 18:00 Otevření kostela
 • 18:20 – 18:50 Prohlídka kostela a zvonice
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.
 • 19:00 – 19:20 Boží slovo a individuální rozhovor s jáhnem
 • 19:20 – 19:40 Varhanní koncert
  Hraje Vojtěch Hrňák.
 • 20:00 – 20:30 Prohlídka kostela
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
 • 20:50 – 21:10 Veltruské smyčcové duo
  Koncert hudebníků z Veltrus. housle: Petr Benda, viola: Václav Čepelák
 • 21:20 – 21:50 Jak milovat Ducha Svatého?
  Přednáška na téma Nejsvětější Trojice od učitele filosofie, theologie a religionistiky – Immanuela Mariae.
 • 22:00 – 22:20 Ztišení a závěr


Kostel sv. Ondřeje v Nelahozevsi
(nockostelu.cz/kostel/3131)

 • 18:00 Otevření kostela
 • 18:30 – 18:50 Koncert pěveckého uskupení Období sboru
  Pěvecké uskupení Období sboru sdružuje zpěváky a hudebníky z Nelahozevsi, Lešan a okolí, které spojuje radost ze společného zpívání a snaha o šíření krásné hudby mezi lidi. Sbor začal s prvními společnými nácviky v dubnu 2019.
 • 19:20 – 19:40 Prohlídka kostela
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
 • 20:00 – 20:20 Veltruské smyčcové duo
  Koncert hudebníků z Veltrus. housle: Petr Benda, viola: Václav Čepelák
 • 20:40 – 21:00 Boží slovo a individuální rozhovor s jáhnem
 • 21:00 – 21:20 Varhanní koncert
  Hraje Vojtěch Hrňák.
 • 22:00 – 22:20 Ztišení a závěr

Celovečerní program:

  Infocentrum Nelahozeves otevřeno (občerstvení, toalety, posezení)
Občerstvení s posezením a toalety k dispozici po celou dobu otevření kostela sv. Ondřeje.
  Kříž a kámen na místním hřbitově
Možnost nahlédnutí na místní hřbitov během večera.


Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Zeměchách
(nockostelu.cz/kostel/3124)

 • 18:00 Otevření kostela
 • 18:30 – 19:30 Koncert komorní hudby
  Účinkují žáci a pedagogové ZUŠ Kralupy nad Vltavou a studenti Pražské konzervatoře.
 • 19:50 – 20:10 Žehnání kříže
 • 20:20 – 20:50 Prohlídka kostela
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
 • 20:50 – 21:00 Ztišení a závěr