nockostelu.cz/kostel/3131/

Kostel sv. Ondřeje v Nelahozevsi

Program Noci kostelů:

 • 18:00 Otevření kostela
 • 18:30 – 18:50 Koncert pěveckého uskupení Období sboru
  Pěvecké uskupení Období sboru sdružuje zpěváky a hudebníky z Nelahozevsi, Lešan a okolí, které spojuje radost ze společného zpívání a snaha o šíření krásné hudby mezi lidi. Sbor začal s prvními společnými nácviky v dubnu 2019.
 • 19:20 – 19:40 Prohlídka kostela
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
 • 20:00 – 20:20 Veltruské smyčcové duo
  Koncert hudebníků z Veltrus. housle: Petr Benda, viola: Václav Čepelák
 • 20:40 – 21:00 Boží slovo a individuální rozhovor s jáhnem
 • 21:00 – 21:20 Varhanní koncert
  Hraje Vojtěch Hrňák.
 • 22:00 – 22:20 Ztišení a závěr

Celovečerní program:

  Infocentrum Nelahozeves otevřeno (občerstvení, toalety, posezení)
Občerstvení s posezením a toalety k dispozici po celou dobu otevření kostela sv. Ondřeje.
  Kříž a kámen na místním hřbitově
Možnost nahlédnutí na místní hřbitov během večera.

Pravidelné bohoslužby:

Sobota: 16.00 hod. (mše svatá s nedělní platností – pouze 4. sobota v měsíci, kromě období letních školních prázdnin)

HISTORIE KOSTELA

SLOH
gotika

ANOTACE
Zděný jednolodní orientovaný kostel s pětibokým presbytářem s opěráky, obdélnou sakristií a přístavkem, krytý sedlovou střechou. Součástí sakrálního areálu je dřevěná zvonice a mřížový litinový plot. Gotický kostel z roku 1352, upravený v 19. st.

POPIS
Areál kostela sv. Ondřeje se nachází v centrální části obce, mezi železniční tratí a rodným domem Antonína Dvořáka. Sestává z vlastního kostela, dřevěné zvonice a mřížového plotu, který původně celý areál ohrazoval.

Předmětem památkové ochrany je kostel, dřevěná zvonice, mřížový plot a pozemky vymezeného areálu.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Hodnotná sakrální stavba gotického původu zmiňována kolem poloviny 14. století, později upravována v 19. století v neogotickém slohu. V presbitáři dochován gotický sanktuář, dvě figurální konzoly, které jsou pozoruhodným dokladem kamenného gotického sochařství.

KŘESŤANSKÝ KOSTEL – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Základní popis jednotlivých částí kostela najdete ZDE.