nockostelu.cz/kostel/3131/

Kostel sv. Ondřeje v Nelahozevsi

Program Noci kostelů:

  • 18:00 – 18:00 Otevření kostela
  • 18:30 – 18:50 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
  • 19:00 – 19:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
  • 20:00 – 20:30 Koncert pěveckého uskupení Období sboru (Křesťanské písně v originálním podání pěveckého uskupení Období sboru z Nelahozevsi a okolí.)
  • 20:40 – 21:10 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.)
  • 21:30 – 21:50 Boží slovo a setkání s jáhnem (Slovo Boží v podání jáhna a možnost individuálního rozhovoru s ním.)
  • 21:50 – 22:00 Ztišení a závěr (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.)

Program mimo kostel:

  Infocentrum Nelahozeves otevřeno (občerstvení, toalety, posezení)
Občerstvení s posezením a toalety k dispozici po celou dobu otevření kostela sv. Ondřeje.
  Kříž a kámen na místním hřbitově
Možnost nahlédnutí na místní hřbitov během večera.

Pravidelné bohoslužby:

Sobota: 16.00 hod. (mše svatá s nedělní platností – pouze 4. sobota v měsíci, kromě období letních školních prázdnin)


Doprava:

Vlaková zastávka ČD – Nelahozeves zámek

Autobusová zastávka PID – Nelahozeves


HISTORIE KOSTELA:

SLOH
gotika

ANOTACE
Zděný jednolodní orientovaný kostel s pětibokým presbytářem s opěráky, obdélnou sakristií a přístavkem, krytý sedlovou střechou. Součástí sakrálního areálu je dřevěná zvonice a mřížový litinový plot. Gotický kostel z roku 1352, upravený v 19. st.

POPIS
Areál kostela sv. Ondřeje se nachází v centrální části obce, mezi železniční tratí a rodným domem Antonína Dvořáka. Sestává z vlastního kostela, dřevěné zvonice a mřížového plotu, který původně celý areál ohrazoval.

Předmětem památkové ochrany je kostel, dřevěná zvonice, mřížový plot a pozemky vymezeného areálu.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Hodnotná sakrální stavba gotického původu zmiňována kolem poloviny 14. století, později upravována v 19. století v neogotickém slohu. V presbitáři dochován gotický sanktuář, dvě figurální konzoly, které jsou pozoruhodným dokladem kamenného gotického sochařství.


KŘESŤANSKÝ KOSTEL – ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Základní popis jednotlivých částí kostela najdete ZDE.