Dobrovolníci na pomoc při zajištění akce NOC KOSTELŮ se mohou hlásit osobně Petru Belicovi,
telefonicky na čísle 608 381 378 nebo e-mail editor@farnostkralupy.cz.

Jedná se hlavně o službu u vstupu do farního kostela v Kralupech, aby návštěvníci nevstupovali do kostela s jídlem a pitím.

Děkujeme.