Za každou podporu a propagaci akce jsme rádi.
Na této stránce si můžete stáhnout oficiální materiály k volnému šíření dle vašich možností (sociální sítě, vlastní webové stránky, informační zpravodaje a newslettery, vlastní vývěsky, apod.).
Při všech aktivitách, prosíme, využívejte pouze informační kanály k tomu určené, aby nedocházelo k umístění materiálů na místech, která k tomu nejsou určena, nebo k černému výlepu.

Děkujeme za každou vaši podporu.

Dostupné materiály:


Pozvánka s lokálními partnery – Noc kostelů 2022 v římskokatolické kralupské farnosti
(obecné informace)

Stáhnout ve formátu PNG

Stáhnout ve formátu JPG

Univerzální plakát – Noc kostelů 2022 v římskokatolické kralupské farnosti
(obecné informace)

Stáhnout ve formátu PNG

Stáhnout ve formátu JPG


Plakát v tištěné podobě ve formátu A3 nebo A4 si lze vyžádat.
Kontakt: editor@farnostkralupy.cz


Video pozvánka

Noc kostelů 2022 v Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou (lze použít také jako audio zdroj pro obecní rozhlas)


Audio pozvánka

Noc kostelů 2022 v Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou (lze použít pro obecní rozhlas)

Soubor ke stažení ZDE


Program pro jednotlivé kostely

Farní kostel v Kralupech
Kostel ve Veltrusech
Kostel ve Chvatěrubech
Kostel v Holubicích
Kostel v Nelahozevsi
Kostel v Chržíně
Kostel ve Vepřku
Kostel ve Velvarech

QR kód s odkazem na program a historii kostela nebo kapličky

Farní kostel v Kralupech
Kostel ve Veltrusech
Kostel ve Velvarech
Kaplička v Lobečku
Kostel v Nelahozevsi
Kostel ve Chvatěrubech
Kostel v Holubicích
Kostel ve Vepřku
Kostel v Chržíně