V neděli 17. září proběhla mše svatá v kralupském farním kostele, při které jsme společně poděkovali Pánu Bohu za dar života, který dal P. Martinu Sklenářovi. Společně jsme si tak připomněli životní jubileum našeho nového pana faráře.

Po mši svaté, na kterou dorazili i farníci z Českého Brodu, jsme se setkali na náměstí před kostelem. Pro všechny bylo připraveno drobné občerstvení.

« z 2 »

Foto: Anička Guthrie (Člověk a Víra)