24. týden v mezidobí


Pondělí 18. září

Úterý 19. září

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 20. září / Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků

 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 21. září / Svátek sv. Matouše, apoštola

 • 9.00 hodin – Mše svatá v kralupské Charitě v Sokolské ulici

Pátek 22. září

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši svaté se koná adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření.

Sobota 23. září / Památka sv. Pia z Pietralciny, kněze

 • 16.00 hodin – Mše svatá v Nelahozevsi

Neděle 24. září / 25. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 12

24. neděle v mezidobí, 17. září 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Dnes od 16.00 proběhne v Kralupech – Mikovicích u Štátue (křižovatka Na Velvarské silnici a 28. října) pobožnost k P. Marii bolestné a modlitba za město. Následně jsou všichni účastníci zváni na zahradu k Šimonovým (Na Velvarské silnici, č.p. 186). Odchod od fary v 15.30.
 • V pondělí pravidelná výuka náboženství předškolních dětí a dětí první třídy.
 • V úterý po večerní mši svaté od cca 18.30 náboženství pro dospělé. Probíráme Pentateuch a knihy historické.
 • V úterý od 19.30 bude zasedání PRF (pastorační rady farnosti). Zasedání je veřejné. Program můžete nalézt na nástěnce v kostele, nebo na webových stránkách farnosti.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství dětí. Středoškoláci dorazili dva, proto výuka pro ně nebude. Mají možnost chodit buďto s dospělými v úterý večer, nebo o hodinu dřív se skupinou VIII. a IX. třída. Pokud by ještě někdo rád na náboženství chodil, prosím, nebojte se přijít. Pokud je nějaký problém (dítě nemá kdo dovézt, nebo podobně), prosím, přihlaste se mi a pojďme hledat způsob, jak je to možné řešit.
 • Ve čtvrtek pravidelné večerní setkání ve Veltrusech. Začíná se společnou modlitbou v kostele v 19.30 a pokračuje se u Novákových.
 • V pátek od 14.45 příprava na život z eucharistie. Budeme se věnovat tématu iniciace.
 • V pátek od 15.30 pravidelné PDO (páteční dětské odpoledne). Začneme společnou krátkou modlitbou. Pak bude tematická hra o sv. Ludmile. Bude dobré, aby děti byly na faře v 15.30 (aby byly od začátku hry). Je mi ale jasné, že ne všichni to stíhají. Je tedy možné přijít i později, ale už se budou zapojovat do rozběhlé hry. Další informace k PDO na druhé stránce farního týdeníku.
 • Příští sobotu ve 14 h uzavřou ve farním kostele sňatek Miroslav Paprskář a Martina Vaňková. Pamatujme na ně v modlitbě.
 • V sobotu v 18.30 setkání mládeže (druhý stupeň, středoškoláci, případně starší). Začínáme v kostele modlitbou zpívaných nešpor, a pak se přesouváme na faru.
 • Příští neděli se při nedělních bohoslužbách koná účelová sbírka na církevní školství.

DALŠÍ INFORMACE


Informace k PDO (páteční dětské odpoledne)

Minulý pátek se konalo první PDO. Děkuji dětem i rodičům za účast. S PDO se budeme postupně seznamovat, postupně ho upravovat a formovat tak, aby bylo pro děti i pro nás co nejpřínosnějším.

Program PDO. PDO začíná někdy (cca dvakrát za měsíc) přípravou na život z eucharistie. Spolu s připravujícími se dětmi mohou dorazit i další. Zvláště starší dětí mohou svou přítomností, zkušeností, svědectvím… pomoci s přípravou.

Od 15.30 pak již bude PDO s daným programem pro všechny děti. Rád bych vytvořil určitou pravidelnost v programu. Předkládám první návrh:

 • První pátek v měsíci může být zaměřen na dílničku (jako jsme v pátek vytvářeli kartičky do obětního průvodu).
 • Druhý pátek v měsíci by mohl sloužit jako prostor pro divadlo a hudbu. Děti by mohly nacvičit divadelní scénku, která by se zahrála např. v rámci homilie (téma by souviselo se světcem toho dne/týdne, nebo s evangeliem…). Děti, které by nechtěly hrát divadlo by mohly vytvořit hudební těleso a nacvičit písničku/písničky, které by při mši svaté zazpívaly.
 • Třetí pátek v měsíci bychom mohli hrát tematickou hru. Jednalo by se o pásmo her na konkrétní téma, které by sloužily také jako prostor pro katechezi – viz to, co bude tento pátek.
 • Téma čtvrtého pátku v měsíci můžeme ještě vymyslet. Děti by se mohly rozdělit na různé skupinky (buďto znovu hudba/divadlo), nebo by se mohlo vymyslet ještě něco jiného – budu rád za náměty.
 • Případný pátý pátek v měsíci by mohl být věnován sportu (zajít do tělocvičny na nějaký sport – vybíjená, apod…).

Program se samozřejmě může ještě upravovat, podle zájmu – co se bude chtít dělat. Může tam být víc prostoru pro tvůrčí věci, může se oddělit skupinka, která by chtěla vytvořit kapelu… Začínali bychom ale vždy společně modlitbou a nějakou aktivitou (krátkou hrou), aby byly všechny děti také chvíli spolu.

Pomoc dalších spolupracovníků. Obracím se především na rodiče, ale i na všechny ostatní, co by se chtěli na přípravě a průběhu PDO podílet. Když se utvoří větší skupina spolupracovníků, vyjde pomoc na každého třeba jednou za měsíc. Je možné si vzít na starosti spolu se mnou tematickou hru. Nebo je možné si vzít na starosti hudební/divadelní těleso, je možné si vzít na starosti dílničky… Vždy bychom se společně domlouvali, co se bude dělat. Zájemci, prosím, obracejte se na mě. Děkuji.

Pečení buchet pro děti. Pro děti bude na faře samozřejmě připravené pití a rád bych také, aby tam měly nějakou svačinku. Obracím se proto především na kuchařky (především starší), zda by se nechtěly střídat v pečení buchty, bábovky – znovu třeba jednou za měsíc. Zapojili bychom tak do PDO také starší generaci, která pomůže zase způsobem, kterým může ona. Případní zájemci se hlaste u paní Hašové.


Oprava místnosti v suterénu fary

Minulý týden byly odvezeny věci z místnosti v suterénu fary (kde bydlel bohoslovec Zdenek). Zdenka jsem přestěhoval k sobě do bytu – do pohostinky. V současné době jsem začal s oklepáváním plesnivých částí omítky. Pokud by se někdo chtěl připojit, je možné přijít na faru a třeba hodinu omítku oklepávat. Více informací u mě, nebo u Michala Žyrka.


Obětní průvod

V pátek jsme s dětmi na PDO udělali kartičky do obětního průvodu. Jsou na nich různé věci, které mohou děti obětovat Pánu Ježíši (smyslem obětního průvodu je vyjádření, že přinášíme svůj obětní dar). Děti tedy již nebudou nosit svíčky, ale tyto kartičky. Zvu vás, drazí rodiče, abyste přišli na mši svatou včas, aby si dítě mohlo přede mší svatou vybrat, co chce Pánu Ježíši daný den jako svůj obětní dar přinést (vybrat si kartičku). Dítě ji pak přinese v rámci obětního průvodu. Ten bude probíhat následujícím způsobem. První půjdou děti, za nimi lidi s košíčky ze sbírky (pokud se při mši svaté vybíralo) a nakonec věřící s dary (bylo by vhodné, aby to byl člověk, který již přistupuje k eucharistii, rozhodně by to měl být pokřtěný člověk). V průvodu ať jdou všichni společně – v jednom průvodu. Když přináší děti kartičky a věřící košíčky, zůstaňte prosím všichni vepředu u kněze, jen se rozestupte. Po přijetí obětních darů se všichni ukloníme
a následně se vrátíte na svá místa. S trpělivostí a pokojem se o to budeme snažit. Moc vám všem děkuji!


SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 10. září: 6318 Kč.
Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.