23. týden v mezidobí

Pondělí 11. září

Úterý 12. září

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 13. září / Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 14. září / Svátek Povýšení svatého kříže

 • 8.15 hodin – Mše svatá ve škole Movere
 • 18.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech

Pátek 15. září / Památka Panny Marie Bolestné

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši svaté se koná adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření.

Sobota 16. září / Památka sv. Ludmily, mučednice

 • 16.00 hodin – Mše svatá na Vepřku

Neděle 17. září / 24. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 11

23. neděle v mezidobí, 10. září 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Dnes v 16 h je koncert v kostele v Zeměchách. Vystoupí zde české Filharmonické kvarteto.
 • V pondělí od 14 do 15 h bude náboženství dětí předškolního věku a první třídy. Vyučujícími jsou katechetky Radka Zemanová a Lenka Müllerová. Více informací u nich.
 • V úterý od 16.30 bude ministrantská schůzka. Bude v termíny a časy, jak tomu bylo doposavad – druhé a čtvrté úterý v měsíci od 16.30. Pokud by byla změna, bude hlášena ve farním týdeníku. Zvu všechny kluky – ať už ministrují, nebo by chtěli (je jedno v jakém věku, i předškolním…, aby přišli. Ti, kteří ještě neministrovali, tak bychom začali s přípravou a po pár nácvicích by kluci byli přijati slavnostně při nedělní mši svaté mezi ministranty.
 • V úterý po mši svaté (od cca 18.20) bude výuka náboženství pro dospělé. Farníci si zvolili prezenční výuku – každý týden se budeme věnovat studiu Pentateuchu a knihám historickým. Pozor, nejedná se o biblickou hodinu, ta bude čtvrté úterý v měsíci ve Velvarech!
 • Ve středu začne výuka náboženství dětí dalších skupin. Došlo k prohození času dvou skupin. Výuka bude tedy v následujících časech:
  Od 14.00 do 14.45 – IV. a V. třída
  Od 14.55 do 15.40 – II. a III. třída
  Od 15.50 do 16.35 – VI. a VII. třída
  Od 16.45 do 17.30 – VIII. a IX. třída
  Od 17.40 do 18.25 – středoškoláci – první hodina, zde domluvíme případně jiný termín.
  Všechny skupiny bude vyučovat otec Martin Sklenář. Prosím, ať děti znají mailovou adresu a telefonní číslo na rodiče, kterého mohu v případě potřeba kontaktovat. Děkuji.
 • Zveme všechny farníky na brigádu v hlavním farním kostele, která se uskuteční ve čtvrtek dne 14.9.2023 od 15:30, což ale neznamená, že musíte přijít nutně hned v 15:30! Můžete se přidat kdykoliv, dokud budeme v kostele. Uklidíme společně i ta místa, která při běžném úklidu nestíháme pokrýt vlastními silami. Pomůcky na úklid máme snad všechny k dispozici a budeme se na vás těšit v hojném počtu! Po úklidu se můžeme pomodlit společně denní modlitbu církve – nešpory, a poté případně spláchnout prach usazený v hrdlech nějakou chutnou tekutinou – vše záleží na dohodě! Iva a Michal Žyrkovi.
 • Ve čtvrtek po mši svaté ve Velvarech bude setkání s rodiči ohledně výuky náboženství skupiny IV. a V. třídy ve Velvarech – domluvíme den a čas vyučování.
 • Ve čtvrtek bude setkání ve Veltrusech. Začneme jako obvykle modlitbou v kostele od 19:30 a od cca 20:00, a pak se bude pokračovat u Nováků doma. Těšíme se, Jan a Karolína Novákovi.
 • Každý pátek bude páteční dětské odpoledne (PDO). Začátek bude v 15.30, program bude až do mše svaté, počítá se s následnou účastí na mši. V rámci PDO budou společné hry, katecheze, tvoření a další programy. Budu se snažit vždy v týdeníku napsat, co se bude dělat. PDO je pro všechny děti školkového věku a prvního stupně. Zvu všechny, kdo mohou, k účasti. Zvu také rodiče, kteří by se chtěli zapojit a pomoci s organizací, aby se mi přihlásili.
  Součástí PDO bude také příprava na život z eucharistie (první svaté přijímání). Tato příprava bude jednou přibližně jednou za 14 dní. Prosím rodiče, kteří rozpoznávají, že jejich dítě by se již mohlo přípravy účastnit, aby mě co nejdříve kontaktovali, abychom se domluvili. K přípravě dostanou knížku, kde je rozpis celoročního směřování i termíny setkání.
  První setkání v rámci přípravy bude již tento pátek. Příprava bude vždy od 14.45 do 15.40. Omlouvám se, pokud jsem říkal jiný termín a že je to takto narychlo. Bude se jednat o seznamovací hodinu. Pokud mohou dorazit i rodiče dětí, budu rád (ale chápu, že máte třeba své povinnosti).
 • V sobotu 16. 9. od 13.00 pořádá Charita Kralupy nad Vltavou již 11. Kralupské vinobraní na tradičním místě v ul. Kaplířova (u železničního podchodu). Od 14.00 si můžete přijít poslechnout koncert rodiny Šimonových – ŠimonFamilyBand.
 • Zveme mládež na první setkání na faře. Uskuteční se v sobotu od 19:00 na faře v učebně. Na tomto prvním setkání si ujasníme jak termín, tak náplň našich schůzek a vzájemně se seznámíme. Nejedná se o modlitební skupinu, ačkoliv modlit se budeme samozřejmě také, ale hlavně o prostor, kde spolu budeme mluvit, sdílet, případně podnikat procházky, výlety atd. Na setkání tedy s sebou můžete přivést případně i své „nekostelní“ kamarády. Je to na vás, naši milí mladí přátelé! My se na vás budeme těšit! Klárka Nováková a manželé Žyrkovi.
 • Příští neděli nebude ve farnosti mše svatá ve Veltrusech v 11 h. Zveme všechny na mši svatou v Kralupech (od 9.30) a na následnou oslavu před kostelem.
  Tuto mši svatou bude doprovázet schola – bude mše s rytmickým doprovodem. Zpěváci i muzikanti jsou zváni na zkoušku v neděli 17. 9. od 8.15 v kostele na kůru.
 • V neděli 17. 9. od 16.00 proběhne v Kralupech – Mikovicích u Štátue (křižovatka Na Velvarské silnici a 28. října) pobožnost k P. Marii bolestné a modlitba za město. Následně jsou všichni účastníci zváni na zahradu k Šimonovým (Na Velvarské silnici, č.p. 186). Odchod od fary v 15.30.

DALŠÍ INFORMACE


Náboženství dospělých

Vedle prezenční výuky náboženství pro dospělé je možné také „dálkové“ studium. To spočívá v tom, že si na mých osobních stránkách (www.masklen.webnode.cz) naleznete v sekci IVN (internetová výuka náboženství) cyklus, který byste chtěli studovat a každý týden si stáhnete a nastudujete jednu vyučovací hodinu. V případě zájmu se můžeme cca jednou za měsíc setkat a shrnout si probrané a nastudované téma, odpovědět na případné otázky. Je možné utvořit skupiny, nebo jsem ochoten se věnovat i jednotlivcům (pokud bude jen jednotlivec chtít studovat nějaké téma). V této výuce můžete nalézt následující cykly: Dějiny spásy; Liturgický rok a liturgické slavení; Mše svatá; Pentateuch a knihy historické; Prorocké a sapienciální knihy; Pavlovy listy; Sociální nauka církve. V letošním roce jsem rozpracoval také Evangelia a novozákonní knihy, ale to bych studovat nedoporučoval, protože sepsání je odvislé na tom, kolik budu mít času hodiny psát. Pokud máte nějaké dotazy, nebojte se na mě obrátit. Jsem k dispozici.


Zasedání Pastorační rady farnosti (PRF)

V úterý 19. září bude od 19.30 zasedání PRF (pastorační rady farnosti). Zasedání se může účastnit každý farník. Program zasedání můžete nalézt na stránkách farnosti, nebo na vývěsce kostela.


Zahájení nového školního roku – poděkování

Chtěl bych poděkovat škole Movere a všem, kdo spolupracují, za přípravu a organizaci mše svaté na začátku školního roku. Chtěl bych také poděkovat rodičům i dětem, kteří vyrazili v pondělí na společný výlet.


SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 3. září: 4850 Kč.
Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.