17. týden v mezidobí

R.D. Martin Sklenář je tento týden s některými farníky v Alpách. V případě naléhavé potřeby služby kněze kontaktujte R.D. Kamila Vrzala, faráře ve farnosti Odolena Voda – 728 775 536.


Pondělí 31. července / Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Úterý 1. srpna / Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

Středa 2. srpna

Čtvrtek 3. srpna

Pátek 4. srpna / Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

  • 17.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Sobota 5. srpna

Neděle 6. srpna / Svátek Proměnění Páně

  • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
  • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  • 10.30 hodin – Farní káva na faře

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.FARNÍ TÝDENÍK Č. 5

17. neděle v mezidobí, 30. července 2023CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

  • Dnes odjíždím spolu s některými farníky do Alp. V případě naléhavé potřeby služby kněze se obracejte na R.D. Kamila Vrzala, faráře ve farnosti Odolena Voda – 728 775 536.
  • V pátek od 16 h bude v kostele v Kralupech prvopáteční adorace. V kostele bude rovněž k dispozici ke slavení svátosti smíření R.D. Ludvík Pfeifer, kněz na odpočinku ve Staré Boleslavi. Cca v 17.15 bude modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětná modlitba. P. Pfeifer pak také bude slavit mši svatou.
  • Příští neděli bude při mších svatých vykonána účelová sbírka do fondu sv. Vojtěcha na služné kněží. Je to možnost, jak podpořit financování kněží. Náš příspěvek není ohodnocením služby konkrétního kněze, ale můžeme ho brát také jako vyjádření naší podpory kněží. Přispět je možné nejen do sbírky, ale také převodem na k tomuto účelu zřízený účet: 88115522/0800.
    Připojme ještě některé informace. Pražská arcidiecéze platí 232 kněží, z toho 206 plných úvazků. Průměrné hrubé služné kněze činí 23.461,- Kč měsíčně. Arcibiskupství vynakládá na mzdové náklady kněží cca. 80 mil. Kč ročně.
  • Příští neděle je první nedělí v měsíci, proto není mše svatá ve Veltrusech, ale po farní mši svaté je farní kafé na faře. Všechny vás srdečně zvu.

DALŠÍ INFORMACE


Služba katechetů

Třebaže jsem již vyjádřil přání, že bych rád učil co nejvíce skupin náboženství, to nikterak neznamená, že bychom já i farnost nepotřebovali službu katechetů a katechetek. Proto se obracím na všechny, kdo o této službě už někdy uvažovali, aby se mi přihlásili. V září bude začínat v Praze nový dvouletý kurz, do kterého je možné se přihlásit. Rád dodám více informací, případně jistě také naše tři katechetky. Pokud bude více zájemců, bude to lepší, protože si při studiu budou moci vzájemně pomáhat.
Pokud se kurzu účastnit nechcete, ale přesto chcete ve farnosti v této oblasti pomoci, i tak se mi, prosím, přihlaste, nebo o tom začněte i v modlitbě více uvažovat. Hodí se mi více takových pomocníků.
Jak jsem již zmínil, službu katechety nevnímám ani tak pro učení náboženství (to vnímám jako výuku, tedy činnost „pedagoga“), ale v oblasti katecheze. Tedy rád bych, kdyby se katecheté zapojili a pomohli mi s přípravami na svátosti (křest dětí, dospělých, příprava na první svaté přijímání, příprava na biřmování…). Cílem příprav na svátosti totiž je také uvedení do farního společenství a do života z víry, a to mohou snáze konat právě katecheté.
Rovněž bych potřeboval pomoc katechetů s dětskými odpoledni, případně nějakými víkendy pro děti, mohou pomoci mládeži, nebo se při dostatečném zájmu můžeme bavit také o katechezích pro předškolní děti v rámci nedělní liturgie (v čase homilie). Jak vidno, příležitostí k této službě bude ve farnosti mnoho, a proto je dobré, aby bylo takových služebníků ve farnosti co nejvíce. Všem, kdo o tom tedy pouvažují a budou odpovědně rozlišovat, mockrát děkuji!


SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 23. července: 7197 Kč.
Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.cz


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE