16. týden v mezidobí


Pondělí 24. července

Úterý 25. července / Svátek sv. Jakuba, apoštola

 • 17.30 hodin – Mše svatá v Minicích

Středa 26. července / Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

 • 7.00 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Čtvrtek 27. července

 • 18.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech

Pátek 28. července

 • 17.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Sobota 29. července / Památka sv. Marty, Marie a Lazara

Neděle 30. července / 17. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.FARNÍ TÝDENÍK Č. 4

16. neděle v mezidobí, 23. července 2023CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • V úterý oslavíme poutní slavnost sv. Jakuba mší svatou ve filiálním kostele v Minicích.
 • Ve středu se v kostele v 6.45 společně pomodlíme denní modlitbu církve (DMC), ranní chvály.
 • Ve čtvrtek se ve Velvarech přede mší svatou od 17.30 pomodlíme modlitbu růžence.
 • V pátek po mši svaté půlhodinová adorace.
 • Příští sobotu, kdo se budete chtít připojit, tak ve 20 h se pomodlíme ve farním kostele první nešpory z neděle (pokud nás bude dost zpěváků, tak je můžeme zpívat). Je to možnost, jak slavnostně vstoupit do neděle.
 • Příští neděli po mších svatých odjíždím s některými farníky do Alp.

DALŠÍ INFORMACE


Převedení kostela v Nabdíně

V červnu odsouhlasilo zastupitelstvo obce Černuc ochotu převzít kostel sv. Barbory v Černuci-Nabdíně do vlastnictví obce. Protože farnost kostel dlouhodobě nevyužívá (byl dlouhodobě zapůjčen řeckokatolickému společenství), pokračoval bych v jednání, které započal otec František. V brzké době se ještě obrátím na členy pastorační
a ekonomické rady farnosti s dotazem na jejich názor. Učiním tak prostřednictvím mailu, protože by bylo dobré situaci vyřešit co nejrychleji (tak, aby v září mohlo převedení kostela odsouhlasit arcibiskupství). Pokud byste někdo z vás měl patřičné důvody, proč kostel nepřevádět, prosím, obraťte se na mě.


Postupné změny ve slavení liturgie

Drazí farníci, slavení liturgie, její rozvoj a také starost o to, aby věřící mohli slavit eucharistii plodně, má patřit k jedněm z nejvýznamnějších úkolů duchovního správce. Liturgie je zdrojem a vrcholem života křesťanského společenství, je centrální událostí.
V následujících týdnech provedu některé změny, které mají k plodnému, aktivnímu a důstojnému prožívání napomáhat. Nebudu je provádět zbrkle, ale postupně, některé po konzultaci s pastorační radou farnosti, přičemž vždy se budu snažit vysvětlovat důvody, proč tak činím, respektive vám pomoci vidět ve změnách význam. Znovu opakuji, mou snahou není něco samoúčelně měnit, ale napomáhat každému z vás k plodnému, aktivnímu a důstojnému slavení eucharistie.
První dvě změny provedu v následujících dnech. A v tuto chvíli bych k nim něco rád řekl.
První změna spočívá v tom, že do slavení mše svaté vneseme obětní průvod, a to i ve všední den. Obětním průvodem vyjadřujeme, že každý z nás, jako ten, kdo má ze křtu účast na Kristově kněžství, přinášíme svůj obětní dar. Proto také bude na obětním stolku možnost vložit do misky „vlastní“ hostii. Chtěl bych každého z vás pozvat k tomu, abyste, pokud jdete k svatému přijímání, tuto hostii do misky vložili a přitom si zároveň uvědomili, s čím ke slavení před Pána předstupujete. Neříkejte v rámci rodiny, ať dá někdo za vás, ale přistupte k tomu úkonu jako k přípravě na slavení eucharistie.
Druhá změna se týká způsobu podávání svatého přijímání. V úvodu připomínám, že je na rozhodnutí každého jednotlivce, aby si určil, jakým způsobem chce eucharistického Pána přijmout, přičemž možnosti jsou následující – do úst, nebo na ruku (zde je třeba ale včas a náležitě ruce nastavit a eucharistii přijmout před knězem), a zároveň ve stoje, nebo vkleče. Toto platí i ve chvíli, kdy podávám pod obojí způsobou. Pokud chcete přijmout na ruku, tu možnost máte, jen je třeba nastavit ruce včas a já podám na ruku Tělo Kristovo.
Současná praxe mi ale nepřijde příliš důstojná (lidé se po přijetí eucharistie vzájemně vyhýbají…). Proto provedu následující změnu. Klekátko, které mohou věřící využít, dám před oltář sv. Václava. Prakticky to pak bude vypadat tak, že nejprve v centrální části kostela podám svaté přijímání věřícím, kteří přijímají vestoje. A pak se přesunu k oltáři sv. Václava a eucharistii podám těm, kteří budou chtít využít klekátko. V neděli, v případě, že budou tři podávající, bude jeden člověk podávat eucharistie hned u klekátka. Po pár týdnech tuto praxi vyhodnotíme a případně ještě doupravíme.


Slavení svátosti smíření

Drazí farníci, co se týká slavení svátosti smíření, tak i u ní platí, že je to kajícník, kdo si může určit, kde bude slavit (zda u toho chce klečet, nebo sedět, zda chce mřížku, či nikoli). Proto se nebojte své přání vyjádřit. Já osobně mám radši zpovídání vsedě a v prostoru (můžeme využít boční kapli). Ke slavení svátosti smíření jsem k dispozici ve všední den před večerními mšemi svatými (budu třeba sedět v zadní lavici, tak mě oslovte) a v pátek také po mši svaté během adorace. Rovněž jsem k dispozici ke slavení svátosti smíření kdykoli jindy, po předchozí domluvě. Je možné využít také např. návštěvy u vás doma.


Dovolená na chalupě v Novém Městě nad Metují

Drazí farníci, v předchozí farnosti jsem jezdil s některými farníky/rodinami v létě na týdenní dovolenou k nám na chalupu, do Nového Města nad Metují. Tento týden jsem měl domluvený již před mým přeložením, takže i proto tam s rodinami znovu pojedu. Ale je možné přibrat ještě některé z vás (celé rodiny, či jednotlivce, můžete s námi poslat
i jen své děti…). Je ale třeba počítat s tím, že je třeba se trochu uskromnit, co se vlastního místa týká. Zájemci se mohou hlásit u mě, v případě zájmu mohu dodat také další informace. Na chalupu odjíždím v neděli 20. srpna po nedělních mších svatých a vrátím se následující sobotu. Je ale možné také dorazit jen na část týdne.


Návštěvy v domácnostech

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě již pozvali k sobě na návštěvu a dali mi tak možnost vás více poznávat. V návštěvách chci pochopitelně pokračovat, takže pokud máte zájem, tak se mě nebojte oslovit. Zároveň opakuji, že není třeba kvůli mně připravovat nic výjimečného, není třeba vytvářet „Potěmkinovu vesnici“, není třeba mít jakékoli obavy.


Rozebrání knížek po otci Františkovi

Otec František při svém stěhování zanechal ve farnosti dvě krabice knížek. Ty je možné si rozebrat. Knížky můžete nalézt v zadní části kostela. Prosím, podívejte se tam a případně si nějakou odneste. Děkuji.


Sbírky – informace

Sbírka neděle 9. 7.: 6200 Kč.
Sbírka neděle 16. 7.: 4826 Kč.
Obě sbírky byly vykonány na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.cz


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE