15. týden v mezidobí

Pondělí 17. července

Úterý 18. července

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 19. července

 • 6.45 hodin – Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech
 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 20. července

 • 9.00 hodin – Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Pátek 21. července

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši svaté se koná adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření.

Sobota 22. července / Svátek sv. Marie Magdalény

 • 16.00 hodin – Mše svatá v Nelahozevsi. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 4. sobotu v měsíci.

Neděle 23. července / 16. neděle v mezidobí / Svátek sv. Brigity, řeholnice

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.FARNÍ TÝDENÍK č. 3

15. neděle v mezidobí, 16. července 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Dnes od 19 h modlitba nešpor a svátostné požehnání.
 • V úterý se pomodlíme při mši svaté DMC – nešpory.
 • Ve středu v 6.45 DMC – ranní chvály.
 • Ve čtvrtek se přede mší svatou pomodlíme modlitbu růžence – od 9 h.
 • V pátek po mši svaté bude adorace. Po krátké úvodní modlitbě bude následovat prostor k osobní modlitbě. Adorace bude ukončena v 19 h.
 • V sobotu od 20 h možnost modlitby nešpor – ve farním sále. Pokud budou zpěváci, mohou být i zpívané. Vstoupíme tak liturgií do nedělního slavení.

DALŠÍ INFORMACE


Výuka náboženství dětí – první informace

Někteří se na mě již obrátili s otázkami ohledně výuky náboženství dětí. Mám velkou radost, jak je to ve farnosti nastavené a že rodiče řeší náboženství s takovýmto předstihem. V tuto chvíli nejsem schopen ale dát přesné informace. Budu se chtít ještě setkat s katechetkami, seznámit se s nimi a nastavit harmonogram. Rád bych se také na začátku školního roku setkal s rodiči a zde některé detaily doladil. Ale přesto se pokusím alespoň některé věci nastínit již nyní.

 • Je skvělé, že zde je jeden vyučovací den – středa. S tím můžete nadále počítat.
 • Nejspíš ale dojde k přeorganizování skupin (ještě se pobavím s katechetkami) a posunu časů (rád bych učil co nejvíc skupin, takže nemohu učit dvě skupiny naráz – když si je rozdělili otec František a Dominik).
 • Rovněž bych rád učil náboženství na škole Movere.
 • Co se týká výuky ve Velvarech, tak zde se ještě pobavíme. Jsem zastáncem „centralizace“, která má např. pomoci k tomu, aby se děti společně poznávaly. Pokud by ale bylo ve Velvarech mnoho dětí, nebo byly i jiné důvody, nemám problém ve Velvarech učit. Došlo by ale ke změně, a to, že výuka bude každý týden a bude po menších skupinách (neučil bych celý první stupeň pohromadě, ale podobně jako v Kralupech, po dvou třídách). V případě výuky bych zachoval čtvrtek.

Společenství dětí prvního stupně – hledání vhodného termínu

Vedle výuky náboženství dětí bych byl rád, aby děti také chodily na společenství. Mladší společenství se schází, pokud jsem dobře viděl, v neděli – mám z toho velkou radost!
Rád bych ale také, aby bylo rovněž společenství dětí předškolního věku a prvního stupně. V rámci tohoto společenství by byly také ministrantské schůzky, příprava na první svaté přijímání, apod. Později k tomu řeknu víc. Nyní mi jde především o hledání termínu. Nejlepší by byl pátek odpoledne, ale to už jsem zaregistroval, že se schází skauti (nevím, kolik dětí z farnosti tam chodí). Další variantou je úterní odpoledne (to se prý scházeli ministranti). Prosím, zamýšlejte se nad tím, obracejte se na mě s dotazy a společně hledejme ten nejvhodnější termín. Děkuji!


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.cz


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE