14. týden v mezidobí

R.D. Martin Sklenář je tento týden na dovolené.
V případě naléhavé potřeby služby kněze kontaktujte R.D. Petera Kováče, administrátora v Neratovicích – 736 185 154.

Pondělí 10. července

Úterý 11. července / Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Středa 12. července

Čtvrtek 13. července

Pátek 14. července

  • 17.30 hodin – adorace s podáním sv. přijímání ve farním kostele v Kralupech

Sobota 15. července / Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Neděle 16. července / 15. neděle v mezidobí

  • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
  • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.FARNÍ TÝDENÍK Č. 2

14. neděle v mezidobí, 9. července 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

  • Tento týden jsem na dovolené se svou rodinou. V případě akutní potřeby služby kněze se můžete obrátit na R.D. Petera Kováče, administrátora v Neratovicích – 736 185 154. Já se z dovolené vrátím až v sobotu v pozdních večerních hodinách.
    Až se ve farnosti trochu zorientuji, budu se snažit v čase mé nepřítomnosti zajistit, aby byly ve všední den v kostele bohoslužby slova a v pátek mše svatá.
  • V pátek bude místo mše svaté od 17.30 adorace. V jejím závěru bude možné přistoupit ke svatému přijímání. Adoraci povede Petr Belica.

DALŠÍ INFORMACE


Pouť po farnosti – poděkování

Minulý týden jsme mohli prožít sváteční dny při společné pouti. Chtěl bych poděkovat manželům Žyrkovým za přípravu a organizaci obou dní. Moc si toho vážím. Také mě velmi mile překvapilo, kolik lidí se k pouti, třeba i jen na chvíli, připojilo. Děkuji, že jsem mohl tyto dny strávit s vámi a že jsme se tak mohli trochu poznat.


Setkávání s lidmi a získávání informací

Jak jsem psal již v minulém čísle farního týdeníku, rád budu chodit na návštěvy po domácnostech a setkávat se s vámi. Rád bych se také v brzké době setkal s katechetkami (nejlépe ještě o prázdninách) a varhaníky. Rovněž, pokud jste ve farnosti něco dělali, nebo otec František či Dominik naopak dělali něco pro vás, prosím, informujte mě o tom.
Nadcházející týdny a měsíce budou především o vzájemném poznávání a sžívání se. Ano, budu jiný než otec František a některé věci budou jinak. Budu jiný, než byste si třeba přáli. Jsme prostě rozdílní. Ale věřím, že to hlavní, co nás spojuje, je víra v Krista a touha a ochota ho následovat. Toto následování je někdy obtížné, náročné, ale při tom všem také radostné. Proto bych si moc přál, abychom prožívali společně život v radosti z Pánovy blízkosti a ve vzájemné lásce.
Změna přináší také větší prostor pro chyby a „zmatky“. Chci všechny uklidnit. Chybovat je lidské a s tím, že zvykání si chvíli trvá, snad všichni počítáme. Proto se nebojme, nestresujme, neobávejme se, že něco pokazíme, ale prožívejme chvíle v pokoji a radosti. Ono si vše v klidu sedne.


Pronájem bytu po Dominiku Fričovi

Odchodem Dominika Friče se uvolnil byt na faře. Ten se nabízí k pronájmu. Pokud byste věděli o někom, kdo hledá na krátkou dobu (jeden rok) něco k bydlení, prosím, kontaktujte Alenu Schneidrovou. Ta vám také dodá bližší informace.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.cz


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE