13. týden v mezidobí


Pondělí 3. července / Svátek sv. Tomáše, apoštola

Úterý 4. července / Památka sv. Prokopa, opata

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 5. července / Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, biskupa, patronů Evropy

 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 6. července

 • 12.40 hodin – Mše svatá na Vepřku v rámci cyklopouti

Pátek 7. července

 • 16.00 hodin – Adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Sobota 8. července

 • 16.00 hodin – Mše svatá v Holubicích. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 2. sobotu v měsíci.

Neděle 9. července / 14. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.Farní týdeník č. 1

13. neděle v mezidobí, 2. července 2023


Co nás čeká v tomto týdnu?

 • Dnes po mši svaté setkání s členy pastorační rady farnosti a ekonomické rady farnosti. Jedná se o první seznámení.
 • Ve středu slavíme slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Jedná se o doporučený svátek. Každý pokřtěný katolík by měl tento den, pokud může, slavit mši svatou.
 • Ve středu, po dopolední mši svaté, vyrážíme na pěší pouť po části naší farnosti – viz. druhá stránka – rozpis poutě. Je možné se připojit v nějakém kostele ke společné modlitbě, nebo jít třeba jen část cesty. Je to příležitost, abychom se vzájemně seznámili. Časy jsou jen orientační. Je možné, že někam přijdeme později, nebo naopak dřív, proto je dobré nepřicházet přímo na čas.
 • Ve čtvrtek vyrazíme na cyklopouť po naší farnosti. Na druhé stránce je rozpis – platí to samé – jako u pěší pouti den před tím.
 • Pátek je první v měsíci. Adorace v kostele bude od 16 h. Já budu v kostele k dispozici ke slavení svátosti smíření. V 17.15 se společně pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbu. Poté budeme slavit mši svatou.
 • Příští neděli po mších svatých odjíždím na týdenní dovolenou. V případě naléhavé potřeby služby kněze se, prosím, obracejte na … Z dovolené se vrátím v sobotu v pozdních večerních hodinách.

V následující tabulce můžete nalézt časy některých modliteb. Pokud budete mít chuť, čas, půjdete kolem, můžete se ke mně připojit. Případně, pokud se někde scházíte k modlitbě a chcete pozvat i ostatní, tak mi můžete dát vědět a já modlitbu do tabulky přidám.

DenČasModlitbaMísto
Neděle19.00DMC – nešporyKralupy nad Vltavou – kostel
Neděle19.15Krátká adorace a svátostné požehnáníKralupy nad Vltavou – kostel
Úterý8 hDMC – ranní chvályFara – učebna
Úterýcca 18.15DMC – nešporyKralupy nad Vltavou – kostel
Středa8 hDMC – ranní chvályFara – učebna
Pátek8 hDMC – ranní chvályFara – učebna
Pátek16 hAdoraceKralupy nad Vltavou – kostel
Sobota20 hDMC – nešporyFara – učebna

Další informace


Pouť po farnosti

Drazí farníci, rád bych využil příležitosti dvou státních svátků a trochu více poznal farnost, případně zdejší farníky. Proto bych vás chtěl pozvat ve středu 5. července na pěší pouť, případně ve čtvrtek 6. července na cyklopouť po naší farnosti. Programy poutí jsou následující (časy jsou jen přibližné, uvidíme, jak nám to půjde):
Středa – pěší pouť
9.30 mše sv. v Kralupech nad Vltavou. Po mši sv. přesun do Minic (cca 11 h). Ve 12.30 Holubice, 13.20 Otvovice, 14.00 Zeměchy. V 16.20 kostel Všech svatých v Malovarech (Velvary). V 17.10 Nabdín, 18.10 kostel sv. Kateřiny ve Velvarech. V 19.40 kaplička sv. Jana Nepomuckého v Lešanech. A celé putování zakončíme ve 20.35 ve farním kostele v Kralupech. Celková délka pěší pouti bude 36,8 km.
Čtvrtek – cyklopouť
Začátek v 9.30 ve farním kostele v Kralupech nad Vltavou. Odtud se vydáme do Nelahozevsi (10.30). V 11.30 Chržín, 12.00 kaplička sv. Antonína v Sazené, ve 12.40 Vepřek – zde bude mše svatá. Ve 14.30 Veltrusy, 15.10 kaplička sv. Jiří v Kralupech v Lobečku, 15.50 Chvatěruby a vše zakončíme v 16.30 ve farním kostele v Kralupech nad Vltavou. Celková délka cyklopoutě je 30,1 km.


Návštěvy v domácnostech

Drazí farníci, mým velkým kněžským vzorem je P. Josef Toufar. Ten, když nastoupil do Číhoště, tak tuto farnost během tří dní prošel (navštívil všechny domácnosti). Rozdíl mezi farností Číhoště v 50. letech a farností Kralupy nad Vltavou je ohromný. Takže se omlouvám, za tři dny vás neobjedu.
Rád bych se ale s vámi setkával a navštěvoval vás ve vašich domácnostech. Je to příležitost k vzájemnému poznávání se. Prosím, je to pro nadcházející týdny moje priorita, takže se nebojte mě oslovit, abychom nalezli společně vhodný termín.
Abych nemusel stále odpovídat na stejné otázky, tak co mám rád vám neřeknu (protože bych to po pár návštěvách už rád neměl 😊). Ale prosím, pokud jsem vám něco neprovedl, tak mi nenabízejte čočku a hrachovou kaši. Jinak vše ostatní snad jím. Zároveň chci zdůraznit, že se jdu především setkat s vámi, takže jídlo je druhořadá věc. Není nejlepší, když návštěvu stráví hospodyňka spíš než u stolu a povídání, v kuchyni. Stačí mi tedy klidně chléb se solí – to mi ostatně nikde příliš nenabízí 😊.
Těším se, že se takto budeme moci vzájemně poznávat a vydávat se na společnou cestu za naším Pánem. To je mé základní přání a motto pro nadcházející týdny – pojďme se v první řadě poznávat!


Pořad bohoslužeb (nejen) o prázdninách

Drazí farníci, zaregistroval jsem, že ve farnosti byl o prázdninách jiný pořad bohoslužeb než běžně během roku. Já bych se ale snažil co nejvíce zachovat rozpis z období školního roku, neboť je to pro mě příležitost poznat i filiální kostely naší farnosti. A ve chvíli, kdy zde budu, tak bych stejně mši svatou slavil. Protože si ale o prázdninách budu ještě vybírat vlastní dovolenou, bude pravidelnost také nepravidelnou, takže bude třeba sledovat aktuální ohlášky. Každý týden budu vydávat tento farní týdeník, kde budete moci nalézt potřebné informace pro nadcházející týden.
Zároveň bych vás chtěl případně uklidnit, že neplánuji dělat žádné rychlé změny pořadu bohoslužeb. Rád bych se nejprve s vámi setkával, seznamoval, naslouchal vašim názorům… Sám se budu snažit představovat své pastorační vize a pohledy. Dávat vám poznat, že mi nejde o to nastavit si věci tak, abych měl pohodu, ale že mi jde o to, jak co nejlépe nastavit systém pro pastorační činnost, a to nejen mezi věřícími, ale i nevěřícími.
K nějaké změně pořadu bohoslužeb časem dojde. Budu ji ale dopředu komunikovat s farností, a především ji budeme projednávat na pastorační radě farnosti (PRF). Nechci, aby se jednalo jen o mé rozhodnutí, ale abychom se společně zamýšleli a domlouvali, jak nalézt co nejefektivnější variantu ve prospěch celkové pastorace ve farnosti.
Ještě jednou ale zmiňuji, že tyto odstavce nyní píši především jako uklidnění, abyste neměli strach, že teď začnou v této oblasti nějaké překotné změny.


Doplňující informace

 • V pondělí mívám volný den. Pokud není třeba něco řešit akutně, prosím, snažte se počkat se zavoláním do úterý.
 • Tento týden budu k dispozici v úterý od 17 h a v pátek od 16 h.
 • Rovněž jsem k dispozici ke slavení svátosti smíření také kdykoli jindy – po předchozí domluvě.
 • Kontakt na P. Martina: 728 384 833  |  sklenarmartin@seznam.cz  |  www.masklen.webnode.cz

Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE