Ve školním roce 2022 – 2023 probíhala v naší farnosti setkání ministrantů pod vedením jáhna Dominika Friče. Až na výjimky se ministranti setkávali druhé a čtvrté úterý v měsíci ve farním kostele a v zimním období na faře v Kralupech. Máme pro vás několik fotografií z posledního setkání, které proběhlo 23. května 2023 a bylo zakončeno pozváním ministrantů na zmrzlinu do Tréninkové kavárny Rígrovka.