V sobotu 13. května proběhlo v naší farnosti diecézní setkání ministrantů. Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava celebroval mši svatou P. Martin Chleborád. Následovaly katecheze na faře, společný oběd v Tréninkové kavárně Rígrovka, kterou provozuje kralupská Charita. Po obědě následoval odpolední program na Hostibejku.

« z 3 »

Foto: Anička Guthrie