6. velikonoční týden


Pondělí 15. května

Úterý 16. května / Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 17. května

 • 6.45 hodin – Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech
 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • Zrušené akce: Biblická hodina ve Velvarech

Čtvrtek 18. května / Slavnost Nanebevstoupení Páně

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 20.00 hodin – Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech (19.30 modlitba v kostele)
 • Zrušené akce: Mše svatá v kralupské Charitě

Pátek 19. května

 • 16.30 hodin – Adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši svaté jsou litanie.

Sobota 20. května

 • 10.00 hodin – Mše svatá ve Vepřku (Mimořádně dopoledne místo standardního času.)
  Po mši svaté proběhne požehnání zvonů za účasti biskupa Václava Malého.
  Následovat bude prohlídka zvonice a vystoupení pěveckého uskupení Období sboru.

Neděle 21. května / 7. neděle velikonoční

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech
 • 19.00 hodin – Společenství mladší mládeže na faře v Kralupech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.