V sobotu 20. května 2023 od 10.00 hodin byla sloužena Mše svatá v kostele Narození Panny Marie ve Vepřku, kterou celebroval biskup Václav Malý.
Po mši svaté byly požehnány zvony v přilehlé zvonici za účasti biskupa Václava Malého a P. Františka Masaříka.
Následovalo slavnostní zvonění, prohlídka zvonice a vystoupení pěveckého uskupení Období sboru.
Na závěr se všichni zúčastnění sešli za zvonicí, kde bylo od obce Nová Ves připraveno pohoštění.
Akci zajišťovala farnost ve spolupráci s obcí Nová Ves.

« z 3 »

Foto: Anička Guthrie