V červnu bude náš jáhen Dominik vysvěcen na kněze.
Svěcení proběhne v Praze v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 17. června 2023 od 10.00 hodin.

Možná nejednoho z vás napadne, proč tolik svěcení. Tím jáhenským se navždy Dominik odevzdal Bohu, rozhodl se pro službu lidem, a to v celibátu a v poslušnosti svému diecéznímu biskupovi. Jako jáhen už toho zvládne docela hodně (sloužit bohoslužbu slova, křtít, pohřbívat, žehnat atd.), ale kněžské svěcení dává pole působení ještě o něco větší (bude moci sloužit mši svatou, zpovídat, udělovat svátost pomazání nemocných atd.).


Primiční mše svatá proběhne v neděli 18. června 2023 v Praze-Stodůlkách v kostele sv. Jakuba Staršího. Začátek mše svaté v 15.30 hodin.

Všichni jste srdečně zváni.