8. týden v mezidobí


Pondělí 29. května / Památka Panny Marie, Matky církve

Úterý 30. května / Památka sv. Zdislavy

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 31. května / Svátek Navštívení Panny Marie

 • 6.45 hodin – Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech
 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 19.00 hodin – Biblická hodina ve Velvarech v Kostce (býv. synagoga)

Čtvrtek 1. června / Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

 • 18.00 hodin – Mše svatá v Chržíně. Pravidelná bohoslužba,
  která se koná každý 1. čtvrtek v měsíci, kromě letních školních prázdnin.
 • 20.00 hodin – Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech (19.30 modlitba v kostele)

Pátek 2. června / NOC KOSTELŮ 2023

 • 16.00 hodin – Adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření
 • 17.00 hodin – zahájení akce NOC KOSTELŮ (www.farnostkralupy.cz/nockostelu)
 • 17.30 hodin – Rytmická mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 23.00 hodin – Závěrečný koncert Noci kostelů ve farním kostele v Kralupech

Sobota 3. června / Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

 • 16.00 hodin – Mše svatá v Minicích. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností,
  která se koná každou 1. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 4. června / Slavnost Nejsvětější Trojice

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá s prvním svatým přijímáním ve farním kostele v Kralupech
 • 10.30 hodin – Farní káva na faře
 • 19.00 hodin – Společenství mladší mládeže na faře v Kralupech

Dobrovolníci na pomoc při zajištění akce NOC KOSTELŮ se mohou hlásit osobně Petru Belicovi, telefonicky na čísle 608 381 378 nebo e-mail editor@farnostkralupy.cz.
Děkujeme.


Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.