Ve středu 29. června 2022 od 17.30 hodin byla sloužena v kostele sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech slavnostní poutní mše svatá u příležitosti Slavnosti sv. Petra a Pavla.
Mši svatou sloužil P. Robert Benno Štěpánek a po mší svaté nechybělo ani drobné občerstvení před kostelem.
Hudební doprovod zajistil varhaník Vojtěch Hrňák.

Foto: Petr Belica