30. týden v mezidobí

Úterý 27. října

 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie ve farním kostele v Kralupech od 17.30 do 18.15 hodin.
 • Zrušené akce: společenství mládeže

Středa 28. října
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie ve farním kostele v Kralupech od 17.30 do 18.15 hodin.
 • Zrušené akce: biblická hodina ve Velvarech a setkání ministrantů v Kralupech

Čtvrtek 29. října

 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie ve farním kostele v Kralupech od 11.30 do 12.00 hodin.
 • Zrušené akce: společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech

Pátek 30. října

 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie ve farním kostele v Kralupech od 17.30 do 18.15 hodin.

Sobota 31. října

 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie ve farním kostele v Kralupech od 17.30 do 18.15 hodin.

Neděle 1. listopadu
31. neděle v mezidobí / Slavnost VŠECH SVATÝCH

 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie ve farním kostele v Kralupech od 10.00 do 11.15 a od 16.00 do 18.00 hodin.
 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie ve Velvarech od 10.15 do 11.00 hodin.
 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie ve Veltrusech od 11.15 do 12.00 hodin.

Všem farníkům je udělen dispens od účasti na společné nedělní bohoslužbě.

Stále platí, že je nejcennější osobní modlitba, ideálně doma s rodinou.
Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR, a proto může docházet ke změnám.


Instrukce k aktuální situaci z Arcibiskupství pražského:
22. října vstoupilo v platnost nové Usnesení Vlády ČR, které má dopad také na naši službu a život církve v ČR, a které by mělo platit do 3. listopadu 2020 včetně.
Podle tohoto Usnesení mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše 2 osoby, s výjimkou členů domácnosti či zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele.
Z toho vyplývá, že není možné mít mši sv. ani pro dosud možných 6 osob. Na případné veřejné bohoslužbě může tedy být pouze celebrant + max. 1 osoba (+ pochopitelně ti, kteří zajištují bohoslužbu nebo případně její přenos).
Toto se netýká bohoslužeb uzavřených skupin lidí (např. klášterních komunit). Ale zde je třeba zvlášť zdůraznit snahu o minimalizování rizika nákazy.
Svatby nebo pohřbu se nemůže účastnit více než 10 osob.