Na základě vydaných opatření vlády ČR platí pro naši farnost následující:


Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat.  
Účastníkům doporučujeme dodržovat rozestupy od ostatních a pravidelnou desinfekci rukou. 
Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

zdroj: COVID PORTÁL ČR


Starší opatření včetně historie:<–– 1,5 metru ––>

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, je při nich třeba dodržovat hygienická opatření.  
Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, s výjimkou členů jedné domácnosti. 
Platí povinnost mít ústa a nos zakryté respirátorem nebo chirurgickou rouškou.
Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce. 
Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

zdroj: COVID PORTÁL ČR


Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, je při nich třeba dodržovat hygienická opatření.  
Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, s výjimkou členů jedné domácnosti. 
Při dodržení vzdálenosti alespoň 1,5 metru od ostatních osob (s výjimkou členů domácnosti), respirátor ani chirurgickou roušku mít nasazenou nemusíte. Nadále to však důrazně doporučujeme! Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce. 
Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

zdroj: COVID PORTÁL ČR


Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, je při nich třeba dodržovat hygienická opatření.  
Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. 
Při dodržení vzdálenosti alespoň 2 metry od ostatních osob (s výjimkou členů domácnosti), respirátor ani chirurgickou roušku mít nasazenou nemusíte. Nadále to však důrazně doporučujeme! Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce. 
Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

zdroj: COVID PORTÁL ČR


Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, je při nich třeba dodržovat hygienická opatření.  
Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. 
Po celou dobu bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou považovány za dostatečnou ochranu. Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce. 
Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost. I při nich je třeba mít nasazenou ochranu nosu a úst – tedy roušku či respirátor.

zdroj: COVID PORTÁL ČR


Otevřít matici opatření MZČR jako PDF.Na základě vydaných opatření vlády s účinností od středy 14. října 2020 od 0.00 hodin do úterý 3. listopadu 2020 do 23.59 hodin platí pro naši farnost následující:

 • Nošení roušky v uzavřených prostorách
 • Účast na bohoslužbě pro maximálně 6 osob a osoby se zdržují na místě k sezení a dodržují mezi sebou rozestupy
 • V průběhu bohoslužby se nezpívá
 • V kropenkách není svěcená voda (kropenky jsou bez vody)
 • Pozdravení pokoje neprobíhá
 • Přijímání je podáváno „na ruku“
 • Výuka náboženství neprobíhá
 • Pro ostatní farní aktivity platí omezení maximálně 6 osob ve vnitřních prostorách a 6 osob venku


Pokud se nedostanete na některou z bohoslužeb, které probíhají v běžných termínech, můžete sledovat bohoslužbu na TV NOE (neděle 18. října a 25. října od 10.30 hodin). Následně můžete dorazit do farního kostela v Kralupech mezi 16. až 18. hodinou na adoraci, při které bude podávána eucharistie.
Věříme, že brzy tato omezení pominou a budeme se moci opět scházet bez omezení. Modleme se za to.Úplné znění usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1021 najdete ZDE.
Na základě vydaných opatření vlády s účinností od pondělí 12. října 2020 od 0.00 hodin do neděle 25. října 2020 do 23.59 hodin platí pro naši farnost následující:

 • Nošení roušky v uzavřených prostorách
 • Účast na bohoslužbě pro maximálně 10 osob a osoby se zdržují na místě k sezení a dodržují mezi sebou rozestupy
 • V průběhu bohoslužby se nezpívá
 • V kropenkách není svěcená voda (kropenky jsou bez vody)
 • Pozdravení pokoje neprobíhá
 • Přijímání je podáváno „na ruku“
 • Výuka náboženství probíhá bez ohledu na místo konání, neboť je řádnou výukou a nikoli volnočasovou aktivitou
 • Pro ostatní farní aktivity platí omezení maximálně 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob venku


Pokud se nedostanete na některou z bohoslužeb, které probíhají v běžných termínech, můžete sledovat bohoslužbu na TV NOE (neděle 18. října a 25. října od 10.30 hodin). Následně můžete dorazit do farního kostela v Kralupech mezi 16. až 18. hodinou na adoraci, při které bude podávána eucharistie.
Věříme, že brzy tato omezení pominou a budeme se moci opět scházet bez omezení. Modleme se za to.Úplné znění usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 996 najdete ZDE.
Na základě vydaných opatření vlády s účinností od pondělí 5. října 2020 od 0.00 hodin do neděle 18. října 2020 do 23.59 hodin platí pro naši farnost následující:

 • Nošení roušky v uzavřených prostorách
 • Účast na bohoslužbě pro maximálně 100 osob a osoby se zdržují na místě k sezení a dodržují mezi sebou rozestupy
 • V průběhu bohoslužby se nezpívá
 • V kropenkách není svěcená voda (kropenky jsou bez vody)
 • Pozdravení pokoje neprobíhá podáním ruky – lze vynechat nebo nahradit úklonou na dálku
 • Přijímání je podáváno „na ruku“
 • Výuka náboženství probíhá bez ohledu na místo konání, neboť je řádnou výukou a nikoli volnočasovou aktivitou
 • Pro ostatní farní aktivity platí omezení maximálně 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob venku


<–– 2 metry ––>


Prosíme všechny farníky, aby pro nedělní bohoslužbu využili také termínů ve Velvarech (neděle od 8.00 hodin) a ve Veltrusech (neděle od 11.00 hodin), abychom v Kralupech nepřesáhli kapacitu 100 osob. Lze také využít sobotních bohoslužeb, které jsou s nedělní platností.
Děkujeme všem za dodržování platných opatření a toleranci vůči sobě navzájem. Věříme, že brzy tato omezení pominou a budeme se moci opět scházet bez omezení. Modleme se za to.Úplné znění usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 958 najdete ZDE.