Na základě vydaných opatření vlády ČR platí pro naši farnost následující:


Aktuálně platí stupeň opatření č. 5 (od 27. 12. 2020)


<–– 2 metry ––>

Otevřít matici opatření MZČR jako PDF.Na základě vydaných opatření vlády s účinností od středy 14. října 2020 od 0.00 hodin do úterý 3. listopadu 2020 do 23.59 hodin platí pro naši farnost následující:

 • Nošení roušky v uzavřených prostorách
 • Účast na bohoslužbě pro maximálně 6 osob a osoby se zdržují na místě k sezení a dodržují mezi sebou rozestupy
 • V průběhu bohoslužby se nezpívá
 • V kropenkách není svěcená voda (kropenky jsou bez vody)
 • Pozdravení pokoje neprobíhá
 • Přijímání je podáváno “na ruku”
 • Výuka náboženství neprobíhá
 • Pro ostatní farní aktivity platí omezení maximálně 6 osob ve vnitřních prostorách a 6 osob venku


Pokud se nedostanete na některou z bohoslužeb, které probíhají v běžných termínech, můžete sledovat bohoslužbu na TV NOE (neděle 18. října a 25. října od 10.30 hodin). Následně můžete dorazit do farního kostela v Kralupech mezi 16. až 18. hodinou na adoraci, při které bude podávána eucharistie.
Věříme, že brzy tato omezení pominou a budeme se moci opět scházet bez omezení. Modleme se za to.Úplné znění usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1021 najdete ZDE.
Na základě vydaných opatření vlády s účinností od pondělí 12. října 2020 od 0.00 hodin do neděle 25. října 2020 do 23.59 hodin platí pro naši farnost následující:

 • Nošení roušky v uzavřených prostorách
 • Účast na bohoslužbě pro maximálně 10 osob a osoby se zdržují na místě k sezení a dodržují mezi sebou rozestupy
 • V průběhu bohoslužby se nezpívá
 • V kropenkách není svěcená voda (kropenky jsou bez vody)
 • Pozdravení pokoje neprobíhá
 • Přijímání je podáváno “na ruku”
 • Výuka náboženství probíhá bez ohledu na místo konání, neboť je řádnou výukou a nikoli volnočasovou aktivitou
 • Pro ostatní farní aktivity platí omezení maximálně 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob venku


Pokud se nedostanete na některou z bohoslužeb, které probíhají v běžných termínech, můžete sledovat bohoslužbu na TV NOE (neděle 18. října a 25. října od 10.30 hodin). Následně můžete dorazit do farního kostela v Kralupech mezi 16. až 18. hodinou na adoraci, při které bude podávána eucharistie.
Věříme, že brzy tato omezení pominou a budeme se moci opět scházet bez omezení. Modleme se za to.Úplné znění usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 996 najdete ZDE.
Na základě vydaných opatření vlády s účinností od pondělí 5. října 2020 od 0.00 hodin do neděle 18. října 2020 do 23.59 hodin platí pro naši farnost následující:

 • Nošení roušky v uzavřených prostorách
 • Účast na bohoslužbě pro maximálně 100 osob a osoby se zdržují na místě k sezení a dodržují mezi sebou rozestupy
 • V průběhu bohoslužby se nezpívá
 • V kropenkách není svěcená voda (kropenky jsou bez vody)
 • Pozdravení pokoje neprobíhá podáním ruky – lze vynechat nebo nahradit úklonou na dálku
 • Přijímání je podáváno “na ruku”
 • Výuka náboženství probíhá bez ohledu na místo konání, neboť je řádnou výukou a nikoli volnočasovou aktivitou
 • Pro ostatní farní aktivity platí omezení maximálně 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob venku


<–– 2 metry ––>


Prosíme všechny farníky, aby pro nedělní bohoslužbu využili také termínů ve Velvarech (neděle od 8.00 hodin) a ve Veltrusech (neděle od 11.00 hodin), abychom v Kralupech nepřesáhli kapacitu 100 osob. Lze také využít sobotních bohoslužeb, které jsou s nedělní platností.
Děkujeme všem za dodržování platných opatření a toleranci vůči sobě navzájem. Věříme, že brzy tato omezení pominou a budeme se moci opět scházet bez omezení. Modleme se za to.Úplné znění usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 958 najdete ZDE.