Pondělí 28. září / Slavnost sv. Václava, mučedníka

 • Poutní mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
  (Slavnost Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa a patrona našeho farního kostela)

Úterý 29. září / Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.

Středa 30. září / Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.

Čtvrtek 1. října / Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

 • Adorace Nejsvětější svátosti ve farním kostele v Kralupech od 11.30 do 12.00 hodin.
  Vzhledem k tomu, že tento den není mše svatá, je adorace spojena s podáváním eucharistie. Zakončení společnou modlitbou Anděl páně.
 • Mše svatá v Chržíně od 18.00 hodin. Pravidelná bohoslužba, která se koná každý 1. čtvrtek v měsíci, kromě letních školních prázdnin.
 • Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech od 20.00 hodin – manželé Novákovi.

Pátek 2. října / Památka svatých andělů strážných

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná modlitba adorace.

Sobota 3. října

 • Mše svatá v Minicích od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 1. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 4. října / 27. neděle v mezidobí / Památka sv. Františka z Assisi

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Bohoslužba slova ve Veltrusech od 11.00 hodin.
 • Farní káva od 10.45 hod. na faře