32. týden v mezidobí

Úterý 10. listopadu
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

 • Farní kostel v Kralupech otevřen od 9.00 do 10.00 hodin pro tichou modlitbu
 • Tichá adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie
  ve farním kostele v Kralupech od 17.30 do 18.15 hodin.
 • Zrušené akce: společenství mládeže

Středa 11. listopadu
Památka sv. Martina, biskupa

 • Farní kostel v Kralupech otevřen od 9.00 do 10.00 hodin pro tichou modlitbu
 • Tichá adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie ve farním kostele
  v Kralupech od 17.30 do 18.15 hodin. (mimořádně bez možnosti svátosti smíření)
 • Zrušené akce: setkání ministrantů v Kralupech a biblická hodina ve Velvarech

Čtvrtek 12. listopadu
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

 • Tichá adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie
  ve farním kostele v Kralupech od 11.30 do 12.15 hodin.
 • Zrušené akce: mše svatá ve Velvarech a společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech


Pátek 13. listopadu
Památka sv. Anežky České, panny

 • Farní kostel v Kralupech otevřen od 9.00 do 10.00 hodin pro tichou modlitbu
 • Tichá adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie
  ve farním kostele v Kralupech od 17.30 do 18.15 hodin.

Sobota 14. listopadu

 • Tichá adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie
  ve farním kostele v Kralupech od 17.30 do 18.15 hodin.
 • Zrušené akce: mše svatá v Holubicích a bohoslužba slova ve Chvatěrubech

Neděle 15. listopadu
33. neděle v mezidobí

 • Tichá adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie
  • ve farním kostele v Kralupech od 10.00 do 11.15 a od 16.00 do 18.00 hodin.
  • ve Velvarech od 10.15 do 11.00 hodin.
  • ve Veltrusech od 11.15 do 12.00 hodin.

Všem farníkům je udělen dispens od účasti na společné nedělní bohoslužbě.
V rámci všech uvedených adorací lze požádat o eucharistii otce Františka nebo pana jáhna

a lze přistoupit ke svátosti smíření, kromě nedělní dopolední adorace v Kralupech.Stále platí, že je nejcennější osobní modlitba, ideálně doma s rodinou.
Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku „VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE„.

Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR, a proto může docházet ke změnám.