V neděli 6. června přistoupily v kralupském farním kostele 2 děti poprvé ke svatému přijímání.
Mši svatou sloužil P. František Masařík s jáhnem Václavem Šustrem.

« z 2 »