10. týden v mezidobí

Úterý 8. června

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Pastorační a ekonomická rada na faře od 19.00 hodin.
 • Společenství mládeže od 19.15 hodin.

Středa 9. června

 • Mše svatá s ranními chválami ve farním kostele v Kralupech od 7.00 hodin.
  (mimořádná změna času bohoslužby)

Čtvrtek 10. června

 • Mše svatá ve Velvarech od 18.00 hodin. Pravidelná bohoslužba, která se koná každý 2. čtvrtek v měsíci, kromě doby adventní.
 • Bohoslužba smíření ve Veltrusech od 19.30 hodin.
 • Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech od 20.00 hodin – manželé Novákovi.
 • Zrušené akce: Adorace Nejsvětější svátosti v Kralupech

Pátek 11. června / Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova / Památka sv. Barnabáše, apoštola

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 12. června

 • Mše svatá ve Chvatěrubech od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 2. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin. (mši bude sloužit P. Benno Štěpánek)
 • Mše svatá v Holubicích od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 2. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 13. června / 11. neděle v mezidobí / Památka sv. Antonína z Padovy

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Bohoslužba slova ve Veltrusech od 11.00 hodin.

Kněžské svěcení pana jáhna Václava Šustra proběhne v sobotu 19. 6. 2021 od 10.00 hodin
v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.
Kdo má zájem jet společně od fary, ať se přihlásí u otce Františka (odjezd v 8.15 hodin).


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.

Pro ty z vás, kteří máte malé děti a nemáte možnost se dostat na mši svatou, je tu iniciativa jedné maminky z naší farnosti, která se na stránkách viravrodine.wz.cz snaží shromažďovat materiály pro děti (nejen) na každou neděli.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 2 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Po dobu bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.