Po jáhenském svěcení našeho jáhna Václava čeká ještě to kněžské. V září měl opravdu velkou radost, v jakém počtu jsme se v katedrále sešli a bude moc rád, když přijdete také na kněžské svěcení. Možná nejednoho z vás napadne, proč tolik svěcení. Tím v září se stal jáhnem, to znamená, že se navždy odevzdal Bohu, rozhodl se pro službu lidem, a to v celibátu a v poslušnosti svému diecéznímu biskupovi. Jako jáhen už toho zvládne docela hodně (sloužit bohoslužbu slova, křtít, pohřbívat, žehnat atd.), ale kněžské svěcení dává pole působení ještě o něco větší (bude moci sloužit mši svatou, zpovídat, udělovat svátost pomazání nemocných atd.). Stejně jako v září zve i vás, kteří se nepovažujete za věřící nebo katolíky, možná by pro vás tato událost mohla být přínosná i tak. Kněžské svěcení je ještě o něco slavnostnější a taky o něco delší než jáhenské, takže se máte na co těšit.

Místo konání kněžského svěcení: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě

Pokud byste se chtěli připojit virtuálně, bude možnost sledovat přímý přenos oficiální streamovací televize katedrály sv. Víta na webu katedrala.tv.

On-line přenos

Hned druhý den bude novokněz Václav Šustr na Smíchově v kostele svatého Václava od 14.00 hodin sloužit svou první mši svatou, tzv. primici, na kterou jste samozřejmě také srdečně zváni.


Primiční mše svatá novokněze Václava Šustra

Po kněžském svěcení bývá zvykem, že nově vysvěcený kněz slouží primiční mši svatou (primici) ve své domovské farnosti. Tou Václavovou je smíchovská, v jejímž farním kostele svatého Václava chce poděkovat za dar života, víry a povolání. Bude moc rád, když se této slavnosti zúčastníte spolu s ním.
Dovolí-li to aktuální opatření, tak po mši svaté bude následovat pohoštění, při kterém bude možnost se setkat a pobavit.
Během odpoledne bude možnost přijmout novokněžské požehnání.
Program:
– 13:00 otevření kostela k tiché modlitbě
– 13:45 varhanní preludium
– 14:00 mše svatá v kostele
– cca 15:45 zahájení pohoštění v zasedacím sále MČ Praha 5
– 16:15 možnost přijetí individuálního novokněžského požehnání v kostele

Místo konání primiční mše svaté: Kostel svatého Václava, Štefánikova, Praha 5-Anděl

Další informace k primici ZDE.