V pátek 28. května 2021 proběhla v rámci celé České republiky další Noc kostelů, do které se opět zapojila i kralupská římskokatolická farnost.

Motto:
Přivádíš tmu, NOC se snese, celý les se hemží zvěří.
(Žalm 104, 20)

V roce 2021 jsme pro vás připravili program v šesti kostelech naší farnosti. Kromě farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou jste mohli navštívit opět kostel sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech, kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusech, kostel Narození Panny Marie ve Vepřku, kostel Narození sv. Jana Křtitele v Zeměchách a nechyběl ani kostel sv. Ondřeje v Nelahozevsi.

Více o akci Noc kostelů v naší farnosti najdete na webu www.farnostkralupy.cz/nockostelu.

« z 6 »

Foto: Anička Guthrie, Petr Belica a Miloš Mojžíš

Video z akce:Děkujeme všem za podporu a již nyní se těšíme na Noc kostelů 2022.

Organizační tým Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou


Lokální partneři pro kralupskou farnost:


Akci kralupské farnosti podporují: