11. týden v mezidobí

Úterý 15. června

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Společenství mládeže od 19.15 hodin.

Středa 16. června

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Zrušené akce: Setkání ministrantů

Čtvrtek 17. června

 • Mše svatá ve Veltrusech od 19.30 hodin. Pravidelná bohoslužba, která se koná každý 3. čtvrtek v měsíci, kromě doby adventní.
 • Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech od 20.00 hodin – manželé Novákovi.
 • Zrušené akce: Adorace Nejsvětější svátosti v Kralupech

Pátek 18. června

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 19. června

 • Kněžské svěcení pana jáhna Václava Šustra
  v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě od 10.00 hodin.
  Společný odjezd od fary je v 8.15 hodin pro ty, co mají rezervované místo.
  Sraz je v 8.00 hodin před farou (Chmelova 212, Kralupy).
 • Zrušené akce: Mše svatá ve Vepřku

Neděle 20. června / 12. neděle v mezidobí

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
 • Primiční mše svatá (primice) novokněze Václava Šustra v kostele svatého Václava v Praze 5 na Andělu od 14.00 hodin.

Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.

Pro ty z vás, kteří máte malé děti a nemáte možnost se dostat na mši svatou, je tu iniciativa jedné maminky z naší farnosti, která se na stránkách viravrodine.wz.cz snaží shromažďovat materiály pro děti (nejen) na každou neděli.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 2 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Po dobu bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.