V neděli 20. září přistoupilo v kralupském farním kostele 8 dětí poprvé ke svatému přijímání.
Mši svatou sloužil P. Robert Benno Štěpánek.

« z 2 »