Kostel sv. Klimenta v Chržíně

Pravidelné bohoslužby:

Čtvrtek: 18.00 hod. (mše svatá – pouze 1. čtvrtek v měsíci, kromě období letních školních prázdnin a doby adventní)

Historie kostela

Chržín – Pohled do života venkovské farnosti na Podřipsku
(detailní stať o historii kostela, PDF, zdroj: Slánské rozhovory 2021)

SLOH
gotika; baroko

ANOTACE
Jednolodní orientovaná stavba (s ohr. zdí s branami a náhrobky) na obdélném půdoryse s pětiboce ukončeným kněžištěm a hranolovou věží v ose. Pův. středověký kostel (dochováno kněžiště) byl barokně v letech 1691 a 1756 rozšířen; 1781 přistavěna věž.

POPIS
Areál kostela sv. Klimenta se rozkládá na návrší nad obcí. Sestává z vlastního kostela, pozemku hřbitova, z ohradní zdi s dvěma branami a dvou klasicistních náhrobků – náhrobku A. Strnada při jižní stěně presbytáře a náhrobku neznámého zemřelého (pylon s mramorovou deskou) při východní stěně presbytáře. V JZ rohu hřbitova se nachází zděná márnice, východně od ní pak litinový kříž na kamenném podstavci. Předmětem památkové ochrany je kostel, ohradní zeď s dvěma branami, náhrobek A. Strnada a náhrobek neznámého zemřelého (pylon) a pozemky st.p. 3, st.p. 57 (stavba bez ochrany), p.p. 5/3.