Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Zeměchách

Pravidelné bohoslužby:

V kostele neprobíhají pravidelné bohoslužby.

Historie kostela

SLOH
baroko

ANOTACE
Zděný jednolodní kostel s trojboce ukončeným presbytářem, obdélnou sakristií a čtvercovou předsíní, krytý mansardovou střechou. Součástí areálu je samostatně stojící patrová zvonice, ohradní zeď s branou a pozemek hřbitova. Barokní kostel z roku 1723.

POPIS
Areál kostela Narození sv. Jana Křtitele se nachází ve středu obce na vysoké stráni, po pravé straně hlavní silnice ve směru Zeměchy – Kralupy nad Vltavou. Orientovaná stavba kostela stojí při Z okraji starého hřbitova pravidelného obdélného půdorysu, na který směrem k V plynule navazuje hřbitov nový. Hřbitov je po celém obvodu vymezen kamennou ohradní zdí, která je v Z a V linii prolomena pilířovými branami. Z brána původního hřbitova je přístupná po strmém kamenném schodišti (v ose hlavního vstupu do kostela) z centra obce. U paty schodiště po levé straně stojí kamenný kříž (konec 19.stol?) s nápisovou deskou (Pochválen budiž/PAN KRISTUS JEŽÍŠ/Věrný ochránce/Silný obránce/V pokušení). Na hraně JV nároží staré ohradní zdi je situovaná postranní (dnes slepá) branka, která v těchto místech pomyslně odděluje starý a nový hřbitov. Součástí areálu je také hranolová zvonice, stojící poblíž závěru kostela a nevelká márnice, která přiléhá k S linii ohradní zdi starého hřbitova.

Předmětem ochrany je kostel, zvonice, ohradní zeď a pozemky vymezeného areálu.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Hodnotný sakrální areál středověkého původu s barokním kostelem Narození sv. Jana Křtitele, podílející se na historickém vývoji farního centra obce.