Kostel Všech svatých ve Velvarech, místní část Malovary

Pravidelné bohoslužby:

V kostele neprobíhají pravidelné bohoslužby.

Historie kostela

SLOH

ANOTACE
Jednolodní orientovaný kostel s odsazeným obdélným presbytářem, ukončený sedlovou střechou krytou bobrovkami, na niž dosedá sanktusová věžička s lucernou. Areál středověkého původu (se zvonicí a ohr. zdí s branou) byl kolem r. 1700 rozšířen a upraven.

POPIS
Původně farní kostel Všech svatých se nachází v bývalé osadě Malovary, na západním okraji města. Kostel obklopuje hřbitov vymezený kamennou ohradní zdí. V jihovýchodním rohu areálu je do ohradní zdi vestavěna štíhlá zvonice, vedle které je situována vstupní brána. Předmětem ochrany je kostel Všech svatých, zvonice, ohradní zeď s branou a pozemky parc. č. st. 214 a parc. č. p. 854.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Původně farní kostel Všech svatých má středověké založení, pochází snad již ze 13. století. Ve své historii byl několikrát přestavován – byl barokně upravoven v 17. století a přestavěn v polovině 19. století. Jde také o jedinou stavbu dochovanou z osady Malovary, která v 16. století splynula s velvarskou obcí.