19. týden v mezidobí


Pondělí 14. srpna / Památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka

Úterý 15. srpna / Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek

 • 17.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Středa 16. srpna

 • 7.00 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou
 • 12.00 – pohřeb se mší svatou – Jana Kořánová

Čtvrtek 17. srpna

 • 9.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Pátek 18. srpna

 • 17.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Sobota 19. srpna

 • 16.00 hodin – Mše svatá ve Vepřeku

Neděle 20. srpna / 20. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.FARNÍ TÝDENÍK Č. 7

19. neděle v mezidobí, 13. srpna 2023CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Dnes, v neděli, je možné se v 17.30 ve farním kostele společně pomodlit DMC – nešpory.
 • V úterý oslavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V církvi se jedná o jeden ze zasvěcených svátků, v naší zemi, protože se jedná o běžný pracovní den, je svátek doporučený. Každý pokřtěný katolík by tento den, pokud může, měl slavit mši svatou.
  V naší farnosti také oslavíme v 17.30 poutní slavnost našeho farního kostela.
 • Ve středu od 6.45 se společně pomodlíme DMC – ranní chvály.
 • Ve středu ve 12 h bude ve farním kostele pohřeb paní Jany Kořánové.
 • Ve čtvrtek se přede mší svatou, od 9 h, pomodlíme růženec.
 • Ve čtvrtek od 19.30 je setkání u Novákových doma – Veltrusy. Zváni jsou všichni, jen je vhodné, pokud se chcete zúčastnit, dát dopředu Novákovým vědět.
 • V pátek po mši svaté bude cca půlhodinová adorace.
 • Příští neděli po mších svatých odjíždím na dovolenou s českobrodskými rodinami na chalupu v Novém Městě nad Metují. Pokud by se chtěl někdo připojit, poslat s námi děti…, pak se na mě nebojte obrátit a zbytek domluvíme. 

DALŠÍ INFORMACE


Zavedení variabilních symbolů pro dary

Drazí farníci, postupně se snažím orientovat v naší farnosti, poznávat nejen lidi, ale i zjišťovat, co je ještě potřeba, co se ode mě bude požadovat…

Jedním z úkolů kněží v dnešní době je také starost o ekonomickou situaci ve farnosti. Snažím se v ní postupně zorientovat, ale to zabere delší dobu. Chci ale v tuto chvíli poděkovat všem, kteří se na ekonomickém chodu farnosti podílejí. Členům ERF, stavebnímu technikovi Michalovi Žyrkovi, ale také všem, kdo různá díla ve farnosti podporují. Finanční dary jsou mnohdy důležitou součástí fungování farnosti.

Budu se snažit vás o ekonomické situaci farnosti spolu s ERF pravidelně informovat. Zároveň bych chtěl, aby každý měl možnost stanovit si, na co chce, aby byl jeho dar použitý. Proto jsem spolu s paní účetní založil fondy, které mají vlastní variabilní symboly – budou opakovaně v tabulce na konci farního týdeníku. V případě zájmu mohou být pro další oblasti přidané další. Možnost zadat pro dar variabilní symbol má ještě další výhody:

 • vedle možnosti určit, na co chci přispět – např. na opravu kterého kostela,
 • je možné na takový dar/dary vystavit potvrzení, které je možné použít následně pro odpočet z daní.
 • Účelový dar je také zproštěn jakéhokoli odvodu (např. na arcibiskupství) – je určen ze 100 % na úmysl dárce.
 • Je možné nastavit si trvalý příkaz, a takto, pokud chci, pravidelně přispívat na farnost (i když třeba nejsem na nedělní bohoslužbě).

Takový dar je možné dát i v hotovosti, ale je možné také poslat ho na bankovní účet. Účet farnosti je: 463612329/0800.
A ještě přiložme zmíněné variabilní symboly pro příspěvky:

 • Kralupy nad Vltavou 11013
 • Velvary 21013
 • Veltrusy 31013
 • Minice 41013
 • Vepřek 51013
 • Holubice 61013
 • Chržín 71013
 • Zeměchy 81013
 • Malovary 91013
 • Bohoslovci 111
 • Příspěvky na dohodáře 222
 • Pastorační aktivity 333

Pořizování vybavení do kostela v Kralupech nad Vltavou

Drazí farníci, ve farním kostele v Kralupech proběhnou některé další úpravy, které mají posloužit k lepšímu „vybavení“ prostoru. V první řadě budou do presbytáře pořízeny dva nové abaky. Většina z vás pravděpodobně změnu ani nepostřehne, těžit z ní budeme především my, kteří sloužíme u oltáře. Jedná se o stolky, které slouží k liturgii – jsou tam mešní knihy, kalich, konvičky. Ty současné jsou velmi úzké a nepraktické. Až budou abaky na obě strany pořízeny, bude jeden sloužit také k purifikaci po svatém přijímání.

Další věcí, která bude pořízena, bude stojan na procesní kříž. K němu je také opravován jeden z procesních křížů, který byl uložen v kostele. Procesní kříž bude stát vedle oltáře (současný kříž uprostřed oltáře bude následně odendán) a bude rovněž sloužit při bohoslužbách, při nichž půjdeme s ministranty delším liturgickým průvodem.

Dále budeme hledat pořízení vhodného a velmi prostého stojanu na evangeliář, který bude pod ambonem čelem k lidu. Až bude pořízen, tak budeme při nedělních mších svatých užívat evangeliář – knihu evangelií. Postupem času uvidíme, že by se např. do průvodu s evangeliářem zapojily i děti.

A poslední z věcí, které si nyní vybavuji, tak je pořízení stolku na tiskoviny a obětní dary. Tento stolek bude instalován za předním blokem lavic, z pohledu od vstupu do kostela po pravé straně. Stolek bude sloužit k dávání různých materiálů – farní týdeník, časopis, letáčky…, a také pro obětní dary. Pokud byste chtěli něco z tohoto finančně podpořit, je možné přispět se zadáním variabilního symbolu 11013. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ušití „polštářků“ na klečení

Při nedělních bohoslužbách chodí do farního kostela tolik lidí, že se někteří nevejdou do kostelních lavic a sedí na skládacích židlích. Při klečení pak klečí na dlažbě. Rád bych, kdyby se vytvořily polštářky na klečení, které by si zájemci mohli přede mší sv. vzít k sobě a po mši zase vrátit na své místo. Obracím se tedy na farníky, kteří umí pracovat se šicím strojem, zda by nechtěli pomoc. Pořídili bychom molitan a látku, kterou bychom molitan potáhli. Zmíněný farník by pak obšitím vytvořil zmíněný „polštářek“. Pokud je zde někdo ochotný a nějaký zájemce, prosím, obraťte se na mě. Děkuji.


SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka neděle 30. 7.: 6162 Kč. Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Sbírka neděle 6. 8.: 9002 Kč. Jednalo se o sbírku do fondu sv. Vojtěcha na služné kněží.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


Svátost smíření

 • Úterý a čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v pátek po mši sv.
 • V případě potřeby a nenavazujícího programu je možná zpověď po mši svaté.
 • Otec Martin je k dispozici ke slavení svátosti smíření také kdykoli jindy – po předchozí domluvě.
 • Rád budu chodit na návštěvy – i při nich je možné slavit svátost smíření.

R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.cz


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE