Kostel sv. Ondřeje v Nelahozevsi

Pravidelné bohoslužby:

Sobota: 16.00 hod. (mše svatá s nedělní platností – pouze 4. sobota v měsíci, kromě období letních školních prázdnin)

Historie kostela

SLOH
gotika

ANOTACE
Zděný jednolodní orientovaný kostel s pětibokým presbytářem s opěráky, obdélnou sakristií a přístavkem, krytý sedlovou střechou. Součástí sakrálního areálu je dřevěná zvonice a mřížový litinový plot. Gotický kostel z roku 1352, upravený v 19. st.

POPIS
Areál kostela sv. Ondřeje se nachází v centrální části obce, mezi železniční tratí a rodným domem Antonína Dvořáka. Sestává z vlastního kostela, dřevěné zvonice a mřížového plotu, který původně celý areál ohrazoval.

Předmětem památkové ochrany je kostel, dřevěná zvonice, mřížový plot a pozemky vymezeného areálu.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Hodnotná sakrální stavba gotického původu zmiňována kolem poloviny 14. století, později upravována v 19. století v neogotickém slohu. V presbitáři dochován gotický sanktuář, dvě figurální konzoly, které jsou pozoruhodným dokladem kamenného gotického sochařství.