Kostel sv. Jakuba Většího v Kralupech nad Vltavou – Minicích

Pravidelné bohoslužby:

Sobota: 16.00 hod. (mše svatá s nedělní platností – pouze 1. sobota v měsíci, kromě období letních školních prázdnin)

Historie kostela

SLOH
gotika

ANOTACE
Jednolodní orientovaný kostel s užším pětibokým presbytářem s opěráky, obdélnou sakristií a hranolovou věží. Součástí areálu je ohradní zeď s dvěma branami a barokní sochou sv. Jana Nepomuckého. Původně gotický kostel, barokně přestavěn v l. 1668 – 78.

POPIS
Areál kostela sv. Jakuba Většího se rozkládá na mírném návrší v centrální části obce. Sestává z vlastního kostela, plochy někdejšího hřbitova, ohradní zdi s dvěma branami, představeným schodištěm a sochy sv. Jana Nepomuckého stojící na JZ části ohradní zdi.

Předmětem památkové ochrany je kostel, ohradní zeď, socha sv. Jana Nepomuckého, schodiště a pozemky vymezeného areálu.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Hodnotná sakrální stavba gotického původu z 1. poloviny 14. století. Raně barokně rozšířená v letech 1668-78 o architektonicky nenáročnou plochostropou loď.